Skip to content

På jobb med aluminium i blikket

Tusener av Hydro-ansatte kom mandag på jobb i et ”nytt” selskap. Ved kontorstedene i Oslo-området ble de hilst velkommen med kaffe, varm sjokolade og rykende ferske boller. Også i resten av selskapet ble det på ulike måter markert at Hydro nå skal konsentrere seg helt og fullt om aluminium.

- Etter utskillelsen av Olje & Energi er vi et kraftfullt aluminiumselskap med det beste utgangspunkt for å hevde oss i verdenstoppen, sier Hydros konsernsjef Eivind Reiten.  

- Vi har lagt bak oss en omfattende restrukturering og har ambisjoner om å vokse der vi er best. Vi skal bruke den nye posisjonen til å styrke nyskapingen og teknologiutviklingen. Vi skal tettere på kundene, blant annet gjennom å arbeide mer og bedre i partnerskap. Vi vil komme tettere på hverandre gjennom måten å samarbeide på. Og vi skal bedre våre resultater gjennom å bli enda flinkere til å drive virksomheten vår sikkert og effektivt.

Eksternt er endringene først og fremst synlig i form av et helt nytt nettsted – hydro.com.

Internt er et nytt intranett og et internmagasin, lagd spesielt for anledningen, de første synlige tegnene på at selskapet er i endring. I dagene framover skal alle ansatte bli nærmere informert om selskapets ambisjoner av sine overordnede.

- Etter alle endringene de siste årene er Hydro blitt litt mindre, men ikke som aluminiumselskap. Der vi satser, gjør vi det fullt og helt. Og vårt utgangspunkt har aldri vært bedre. Markedene er gjennomgående sterke. Våre markedsposisjoner er meget gode og den finansielle stillingen upåklagelig. Dessuten går driften godt. Vi har solide energi- og råvareposisjoner. Og vi har en klar formening om hva som skal til både for å bli bedre og større, sier Hydros konsernsjef Eivind Reiten.

Recommended for you