Skip to content

Reiten: Posisjonert for vekst – ute og hjemme

Hydro er posisjonert for vekst og er klar til å investere i gode prosjekter der forutsetningene ligger til rette for det – internasjonalt og i Norge, fastslår Hydros konsernsjef Eivind Reiten. Han ser ingen motsetning mellom vekst ute og vekst hjemme. – Der noen fremstiller det som et enten/eller, ønsker vi å gjøre både/og.

Reitens uttalelser sto tirsdag på trykk i form av en signert kronikk i Aftenposten. Under er kronikken gjengitt i sin helhet.

Ikke enten/eller, men både/og

Av konsernsjef Eivind Reiten, Hydro

Hydro er klar for vekst – og mye av veksten vil komme internasjonalt. Men det er ingen motsetning mellom vekst ute og vekst hjemme. Der noen fremstiller det som et enten/eller, ønsker vi å gjøre både/og.

Et eksempel på det er når vi i dag legger grunnsteinen i Qatalum, og starter byggingen av et av verdens største aluminiumverk i Qatar. Et stort prosjekt ”ute”, basert på kompetanse og teknologi som vi hele tiden utvikler her hjemme.

Qatalum er Hydros første nye prosjekt som rendyrket aluminiumselskap etter at olje- og gassvirksomheten i høst ble en del av det nye energiselskapet StatoilHydro. Aluminium er fremtidens metall, og Hydros fremtid er i aluminium. Dagens milepæl viser nok en gang at hundre års erfaring fra industribygging og kraftproduksjon i Norge er en ballast som åpner fremtidsrettede muligheter ute i verden.

Prosjektet er stort. Om to års tid vil det nye aluminiumverket i Qatar stå klart til å produsere. Første trinn vil gi 585.000 tonn aluminium i året. Faller alle brikker på plass skal Qatalum få doblet kapasiteten til 1,2 millioner tonn. Dette er langt mer enn hele den norske aluminiumproduksjonen til sammen, og en illustrasjon på den størrelse man må ha for å sikre at nye anlegg får langsiktig konkurransekraft.

Enda viktigere er det at prosjektet er godt. Det er kostnadseffektivt og skaffer Hydro en stor produksjon også nær de asiatiske markedene. Qatalum er sikret langsiktig tilgang til rimelig energi – ikke minst takket være vårt 50/50 partnerskap med Qatar Petroleum, som Hydro har samarbeidet med gjennom 35 år, både om gjødsel- og plastproduksjon, og nå altså aluminium.

Qatalum er på mange måter også et norsk prosjekt. Det er norsk kompetanse og teknologi som gjør at Hydro med dette megaprosjektet befester posisjonen som en av verdens ledende aluminiumprodusenter. Hydros egenutviklede teknologi er forsket frem i Årdal, anvendt med suksess i Sunndal og danner nå grunnlaget for verdens kanskje mest kostnads-, energi- og miljøeffektive aluminiumverk. Norske operatører, ledere og eksperter vil drive anlegget en god stund fremover. Og selv om ikke slike megautbygginger er lett å se for seg i Norge fremover, er denne formen for teknologileveranse et viktig bidrag til å videreføre det norske aluminiumclusteret.

Aluminium er et spennende materiale som opplever robust etterspørselsøkning år etter år, ikke minst fra Kina. Aluminium får stadig nye bruksområder og tilhengere på grunn av sine egenskaper og sin anvendelighet. Aluminium gjør bygninger mer energieffektive, matvarer mer holdbare og transport lettere og mindre energikrevende.

Den viktigste miljøegenskapen ved aluminium er at det kan omsmeltes og brukes om og om igjen, med en brøkdel av energiinnsatsen som kreves i produksjon av primærmetall. I et livsløpsperspektiv er aluminium klimanøytralt. I nye anvendelser – og i konkurranse med mange andre metaller og materialer – kan aluminium være med på å løse klimautfordringene.

Bare for å opprettholde sin andel i et marked i solid vekst må Hydro investere i ny produksjonskapasitet i årene som kommer. Og for å være best i industrien – for Hydro er det enda viktigere å være best enn størst – må vi gjøre stadige forbedringer i teknologien som muliggjør enda lavere energiforbruk, enda mindre miljøpåvirkning og enda lavere kostnader, noe vi hele tiden forsker på og jobber med både i Årdal, Sunndal og på Karmøy.

At Hydro med dagens milepæl vokser ute, står derfor ikke i motsetning til vekst hjemme. Internasjonal suksess bidrar snarere til å styrke grunnlaget for fortsatt utvikling i Norge – på samme måte som den teknologiske utviklingen vi driver i Norge er en styrke for vår satsing internasjonalt.

Qatalum er utvilsomt en stor investering ute. Vår forrige store investering gjorde vi hjemme, da vi for få år siden brukte seks milliarder kroner på å bygge et av verdens beste aluminiumverk i Sunndal. Og lykkes vi med å skaffe kraft til konkurransedyktige priser, kan vårt neste prosjekt bli et nytt og moderne aluminiumverk på Karmøy, når nye og strengere miljøkrav gjør at den gamle teknologien der må fases ut om få år.

Hydro er posisjonert for vekst, og klare til å investere i gode prosjekter der forutsetningene ligger til rette for det – internasjonalt og i Norge. Qatalum er en viktig milepæl i Hydros historie. Selv om selve verket reises i Qatar, bygges det med norsk kompetanse og representerer i høyeste grad en videreutvikling av norsk aluminiumindustri.

Recommended for you