Skip to content

StatoilHydro – plan for gjennomføring av sammenslåingen

Sammenslåingen mellom Statoil ASA og Norsk Hydro ASAs petroleumsvirksomhet forventes gjennomført 1. oktober 2007. Som kommunisert i melding fra Hydro 12. september i år bekreftes følgende:

Gjennomføring av sammenslåingen forventes å finne sted før børsåpning mandag 1. oktober, slik at dette blir første dag med handel i StatoilHydro-aksjen. Siste dag for handel i Hydro inklusive rett til å motta aksjer i Statoil blir således fredag 28. september.

Hver aksjonær i Hydro vil motta vederlagsaksjer basert på den beholdning aksjonæren har registrert i VPS den 3. oktober 2007 (som reflekterer handler foretatt den 28. september med oppgjør T+3).

Én aksje i Hydro gir rett til 0,8622 aksjer i StatoilHydro ASA. Det vil ikke bli utstedt brøkdeler av aksjer. Slike brøkdeler vil bli samlet opp til hele aksjer som selges i markedet med forholdsmessig fordeling av nettoprovenyet på de brøkdelsberettigede.

Vederlagsaksjene vil bli levert gjennom VPS den 3. oktober 2007 og være tilgjengelige på investorenes konti den 4. oktober 2007. Eventuelt kontantoppgjør for brøkdeler forventes utbetalt omkring 11. oktober 2007.

Etter sammenslåingen vil Hydro fortsette som et fokusert aluminiumselskap og ha en aksjekapital på 1.370.256.730 kroner som består av 1.247.956.949 utstedte aksjer pålydende 1,098 kroner per aksje. Hydro vil ha en beholdning på 38.652.570 egne aksjer og antall utestående aksjer vil være 1.209.304.379.

Ticker (NHY) og ISIN-nummer NO0005052605 forblir uendret.

Det vil bli sendt ny børsmelding før børsåpning den 1. oktober 2007.


Kontakt
Telefon
Mobil
Email
Pressekontakt
Inger Sethov
+47 22532036
+47 95022359
Inger.Sethov@hydro.com
Investorkontakt
Stefan Solberg
+47 22539280
+47 91727528
Stefan.Solberg@hydro.com
Norsk Hydro ASA
Drammensveien 264
0240 Oslo
Norge
Telefon: +47 22 53 81 00
Faks: +47 22 53 27 25
www.hydro.com

Recommended for you