Skip to content

Vedrørende Hydros tidligere Libya-engasjement

Hydro har i dag kontaktet Økokrim i forbindelse med at foreløpige undersøkelser kan tyde på at selskapet kan ha benyttet et tidligere omtalt konsulentselskap knyttet til petroleumsvirksomheten i Libya mer aktivt enn først antatt.

Konsernsjef Eivind Reiten ba tirsdag advokat Jan Fougner ved Advokatfirmaet Wiersholm lede en undersøkelse av selskapets tidligere Libya-portefølje, som Hydro overtok fra Saga Petroleum i 1999 og som ble overført til StatoilHydro ved fusjonen 1. oktober 2007. Det amerikanske advokatfirmaet Shearman & Sterling LLP bistår i undersøkelsene.

Undersøkelser så langt tyder på at Hydro kan ha hatt mer omfattende kontakt og mer aktiv bruk av det aktuelle konsulentselskapet enn det som tidligere har kommet frem. Undersøkelsene, som har til hensikt å belyse alle sider av forholdene rundt Hydros engasjement i petroleumsektoren i Libya, blir utført i nært samarbeid med StatoilHydro, samt norske og relevante internasjonale myndigheter.

Det er ikke satt noen tidsfrist for når gjennomgangen skal konkluderes, men hensikten er en rask avklaring.

– Da jeg fredag for første gang ble orientert om utbetalinger som kunne være i strid med etiske retningslinjer, var jeg umiddelbart opptatt av to ting: For det første skulle alle lyskastere på for å komme til bunns i saken. For det andre så jeg at situasjonen vanskeliggjorde min rolle i saken som styreleder i StatoilHydro. Jeg meldte meg derfor inhabil, sier konsernsjef Eivind Reiten.

– Av hensyn til StatoilHydro har jeg etter en nøye vurdering kommet til at det er riktig å trekke meg fra stillingen som styreleder i StatoilHydro, sier Reiten.

Recommended for you