Skip to content

– Lovutkastet om hjemfall gjør det vanskelig å utvikle industri i Norge

– Vi har bygd opp vannkraften for å utvikle industri i Norge. Det vi ønsker er å produsere egen kraft, slik at vi kan fortsette å produsere aluminium. Med dette forslaget blir det vanskeligere å videreutvikle industri i Norge.

Det sier Jørgen C. Arentz Rostrup, konserndirektør for Energi i Hydro, etter at regjeringen fredag sendte lovutkastet for et nytt hjemfallsregime på høring. Hydro og andre berørte parter har nå seks uker på å gi sine tilbakemeldinger til myndighetene før de sender sitt endelige forslag til Stortinget.

– Vi ønsker å videreutvikle Hydros aluminiumvirksomhet i Norge. Når vi vurderer nye investeringer, har vi et perspektiv på 30–40 år. En forutsigbar kraftinndekning er derfor avgjørende. Det å produsere egen kraft til aluminium-virksomheten gir oss en forutsigbarhet vi ikke får på noen annen måte, sier Rostrup. 

Han understreker at Hydros egenproduserte vannkraft utgjør grunnlaget for selskapets aluminiumvirksomhet i Norge.

Rostrup understreker også at det finnes løsninger som både ivaretar industriens behov for langsiktig eierskap til kraftressurser og det politiske ønsket om nasjonal kontroll over vannkraften.

– Vi kan akseptere at bare offentlige aktører kan kjøpe våre kraftverk dersom salg skulle bli aktuelt. Det vil sikre at andelen av offentlig eiere blir gradvis større, samtidig som industrien fortsatt kan produsere kraft til industriformål. En forutsetning er at private aktører, på lik linje med de offentlige, får evigvarende eierskap til sine kraftverk så lenge kraften brukes industrielt, sier Rostrup.

Aluminiumverket på Karmøy ved et veiskille

Hydros aktiviteter på Karmøy står overfor et veiskille. På grunn av miljøkrav skal produksjonen fra den utdaterte Søderberg-teknologien fases ut innen 2010. Samtidig ønsker Hydro å erstatte den gamle teknologien med en helt ny og moderne produksjonslinje (Prebaked) for å øke produksjonen av aluminium på Karmøy.

– Utfordringene med å skaffe mer kraft til en ekspansjon på Karmøy gjør det vanskelig for oss å ta en investeringsbeslutning for en ny produksjonslinje. Forslaget som nå er på høring, skaper også ytterligere usikkerhet rundt vår eksisterende produksjon, sier Rostrup.

Recommended for you