Skip to content

Aasheim blir konserndirektør i Hydro 1. november

Hilde Aasheim begynner 1. november i Hydro som konserndirektør for forretningsområdet Aluminium Metall.

Aasheim blir fra denne dato medlem av Hydros konsernledelse.

Aasheim kommer fra stillingen som konserndirektør for Konsernstaber og tjenester i StatoilHydro og har sittet i selskapets konsernledelse.

Recommended for you