Skip to content

Anleggsarbeidere ved Qatalum lærer å jobbe trygt i høyden

På en byggeplass er arbeid i høyden den farligste arbeidssituasjonen du kan utsette deg for. For å styrke sikkerheten får nærmere 4.000 anleggsarbeidere ved aluminiumprosjektet Qatalum i Qatar tilbud om kurs i hvordan de trygt kan gjennomføre arbeid i høyden.

Søndag 9. november ble det fire timer lange sikkerhetskurset holdt for den første gruppen. Når opplæringen avsluttes 17. desember, har nesten 4.000 arbeidere gjennomført kurset, i tillegg til linjeledelsen.

− Ansvaret for en trygg virksomhet ligger alltid hos den leverandøren som utfører arbeidet. Men for å støtte våre kontraktspartnere i arbeidet for å opprettholde en kompetent og kvalifisert arbeidsstyrke tilbyr Qatalum denne opplæringen gratis, sier Jan Arild Berget, ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Qatalum-prosjektet.

− Det faktum at så mange fullfører kurset er en sterk indikasjon på at våre kontraktspartnere synes de ansattes sikkerhet er svært viktig, sier han.

På grunn av den store interessen kontrakts-partnerne viser, har Qatalum allerede besluttet å fortsette kurstilbudet i 2009.

Det fire timer lange kurset gir deltakerne praktisk kunnskap om de faremomenter som gjelder ved arbeid i høyden, og gjør dem kjent med bruk av seler og fallbeskyttelse.

Ferdighetene demonstreres av medarbeiderne under den praktiske delen ved slutten av kurset.

Opplæringen gis på ulike språk – engelsk, arabisk og hindi – for å ta høyde for den multikulturelle arbeidsstyrken på anleggsområdet.

Opplæringen samsvarer med internasjonale standarder og Qatalums krav for arbeid i høyden.

Chubb International og M&O Global utfører selve opplæringen på vegne av Qatalum. Ved fullført kurs mottar deltakerne et kompetansebevis og et merke til å feste på hjelmen.

− Ved å forbedre eksisterende ferdigheter og kompetanse hos enkeltarbeidere og arbeidslederne deres vil vi som team oppnå våre krevende sikkerhetsmål, sier Berget.

Qatalum føler seg trygg på at opplærte arbeidere vil bidra til sikkerhetskulturen ved å sørge for sin egen sikkerhet, samtidig som de påvirker andre til å jobbe trygt i høyden også.

Om lag halvveis i byggingen av Qatalum har prosjektet en imponerende sikkerhetsstatistikk. Og, som Berget sier:

− Vi arbeider hardt for at det skal fortsette slik!

Recommended for you