Skip to content

Årsrapportering 2007: Aluminium. Helt og fullt

– Hydro har gjennomgått store endringer – de aller største i 2007. Forandringene viser vilje og evne til å svare på utfordringer og muligheter. I mer enn 100 år har Hydro bidratt til å skape mer livskraftige samfunn ved å foredle naturressurser, nyskapende og effektivt. Det vil vi fortsette med som aluminiumselskap, sier konsernsjef Eivind Reiten i Hydros årsrapportering, som ble publisert på Hydros internettside www.hydro.com fredag.

Hydros 2007-rapportering består av tre separate dokumenter med forskjellig detaljnivå.

”Det er lett å se lyst på framtiden når materialet vi produserer varer evig. Vi er stolte av aluminiumselskapet Hydro. Vi tror på framtiden og på at våre prosjekter vil bringe oss framover.”, skriver konsernsjef Eivind Reiten i sitt brev til aksjonærene.

Hydros hovedrapport for 2007 er ”Annual Report 2007”. Den inneholder detaljert informasjon om Hydros virksomhet, operasjonell drift, finansielle resultater, livskraftig utvikling, eierstyring og regnskaper. Rapporten finnes på engelsk.

I tillegg er det utarbeidet to dokumenter spesielt for utsendelse til aksjonærene: ”Årsregnskap og årsberetning 2007” og ”2007 – i korte trekk”. Den første tilfredsstiller kravene til en årsrapport i henhold til norsk lov og inneholder årsregnskap og styrets årsberetning, mens den andre gir en kort presentasjon av Hydros resultater og utvikling i 2007. Disse dokumentene er tilgjengelige både på norsk og engelsk.

Hydros hovedrapportering om livskraftig utvikling er inkludert i ”Annual Report 2007” med ytterligere detaljer tilgjengelig på www.hydro.com/annualreporting2007.

Hele innholdet i de tre rapportene presenteres samlet der, med noe tilleggsinformasjon. En del av innholdet finnes imidlertid kun på engelsk. Trykte utgaver av rapportene kan bestilles, og alle delene av rapportene kan lastes ned i PDF-format og skrives ut etter eget valg.

Aksjonærer som er registrert direkte i Verdipapirsentralen (VPS) vil automatisk få tilsendt trykte utgaver av ”Årsregnskap og årsberetning 2007” og ”2007 – i korte trekk”. Andre aksjonærer og interessenter kan bestille trykte utgaver av rapportene kostnadsfritt på www.hydro.com/annualreporting2007. Distribusjonen av de trykte utgavene vil starte i første halvdel av april.

 


 


Kontakt
Telefon
Mobil
Email
Pressekontakt
Inger Sethov
+47 22532036
+47 95022359
Inger.Sethov@hydro.com
Investorkontakt
Stefan Solberg
+47 22539280
+47 91727528
Stefan.Solberg@hydro.com
Norsk Hydro ASA
Drammensveien 264
0240 Oslo
Norge
Telefon: +47 22 53 81 00
Faks: +47 22 53 27 25
www.hydro.com

Recommended for you