Skip to content

Bredt engasjement bak nytt aluminaverk i Brasil

– Beslutningen om å gå inn på eiersiden i Companhia de Alumina do Pará (CAP) er gjort mulig gjennom effektivt og godt arbeid – både i forhold til helse, miljø, sikkerhet, samfunnsansvar, økonomiske, tekniske og juridiske forhold, understreker Ellen Cathrine Rasmussen, leder for Hydros bauksitt- og aluminavirksomhet.

Det nye prosjektet i Barcarena nord i Brasil vil bli bygd bare få kilometer fra aluminaraffineriet Alunorte, der Hydro er medeier, og vil forsterke regionens betydning for aluminaforsyningen globalt.

– Vi er trygge på at dette blir et viktig og godt prosjekt, sier hun.

Oppstart i 2011

Sammen med det brasilianske gruveselskapet Vale skal Hydro bygge det nye aluminaraffineriet CAP, som har en anslått kostnadsramme på 2,2 milliarder US-dollar. Hydros andel er 20 prosent. Raffineriet skal være klart for produksjon i 2011. Bauksitten til raffineriet vil bli transportert som slurry i en 244 kilometer lang rørledning fra Vales gruvevirksomhet i Paragominas i staten Para.

Utvikling av nye bauksitt- og aluminaprosjekter er normalt ganske tidkrevende. I dette tilfellet kom Hydro med som minoritetseier i et prosjekt som allerede var kommet langt i forberedelsene.

Likevel fremholder Rasmussen at hun nå er trygg på at Hydro – 15 måneder etter at en intensjonsavtale ble undertegnet – har god oversikt over alle vesentlige sider ved prosjektet – fra det tekniske til det miljømessige og samfunnsmessige. Hun betegner det også som en klar fordel at Hydro kjenner partneren Vale godt gjennom et mangeårig samarbeid i Alunorte.

Trygg håndtering

– Deltakelse i et allerede langt fremskredet "greenfield"-prosjekt stiller oss likevel overfor en rekke utfordringer som vi har måttet håndtere raskt uten at dette har gått på bekostning av kvaliteten i arbeidet og vurderingene. Vi har ikke minst måttet sikre at alle prosesser har foregått i samsvar med hva vi kan stå for. Som ledd i dette har vi gjennomført studier som omfatter alle vesentlige sider ved prosjektet, forklarer Rasmussen.

I tillegg til den sosio-økonomiske konsekvensutredningen, som er en del av prosessen for å få byggetillatelse, har Hydro fått gjennomført  en uavhengig gjennomgang av prosessen rundt erverv av tomten, herunder flytting av berørte beboere. Para-regionen anses å være en av de fattigste i Brasil. Området der det nye raffineriet vil bli lokalisert, har store sosiale utfordringer.

Spiller på kompetanse

– Vi har kunnet spille på hele bredden av relevant fagkompetanse i Hydro. Blant annet har det vært viktig å forvisse oss om at internasjonale krav er fulgt når det gjelder lokale beboere som berøres og må gis et nytt sted å bo. Vi har ingen indikasjoner på at det har skjedd brudd på standardene for hvordan man skal behandle mennesker i en flytteprosess, sier hun.

– Når det gjelder livskvalitet, har de fleste familiene som har flyttet, uttalt at deres situasjon er uendret eller er blitt forbedret. I samarbeid med Vale skal vi likevel sikre at de berørte familiene, rundt 120 i alt, følges opp, og at mulige behov for forbedringer blir vurdert og eventuelt implementert. Generelt har vi nå et godt bilde av hvilke risiko-forhold som er forbundet med å delta i prosjektet.

Det har vært en fordel at et godt program for samfunnsansvar er på plass rundt Alunorte, påpeker Rasmussen.

– Siden Alunorte og CAP ligger bare få kilometre fra hverandre, vil vi bygge på samme underlag, understreker hun.

Recommended for you