Skip to content

Dale Sjøtveit slutter i Hydro

Torstein Dale Sjøtveit slutter som konserndirektør i Norsk Hydro ASA og blir konsernsjef i Aker Yards ASA.

Dale Sjøveit, som leder Hydros forretningsområde Aluminium Metall, fratrer sin stilling i Hydro senest 1. september 2008.

Dale Sjøtveit, 53, er utdannet ingeniør og har hatt en rekke lederstillinger i Hydro siden han begynte i selskapet i 1981. Han har ledet forretningsområdet Aluminium Metall siden april 2006.

Pressekontakt
Kontakt     Inger Sethov
Telefon     +47 22532036
Mobil       +47 95022359
Email       Inger.Sethov@hydro.com

Investorkontakt
Kontakt     Stefan Solberg
Telefon     +47 22539280
Mobil       +47 91727528
Email       Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you