Skip to content

Dødsulykke ved Slovalco

En operatør ved Hydros deleide metallverk Slovalco døde torsdag av skadene han pådro seg i en arbeidsrelatert ulykke tidligere på dagen.

Ulykken skjedde i elektrolysehallen.

Representanter fra ledelsen i Hydros forretningsområde Aluminium Metall har reist til Slovalco. En foreløpig undersøkelse er satt i gang av ledelsen ved verket.

Hydro vil mandag sende et uavhengig undersøkelsesteam til Slovalco.

Hydro har 55,3 prosent av eierinteressene i aluminiumverket Slovalco, som ligger i Ziar nad Hronom i Slovakia.

Recommended for you