Skip to content

En åpen og lærende organisasjon

– Åpenhet og ydmykhet er viktige deler av det vi som industriselskap vil bli forbundet med, uttaler Anne Harris, konserndirektør med ansvar for personal og organisasjon.

– Vi er opptatt av å være lydhøre når vi får kritikk. Også det er en del av vår måte å omsette Hydros verdier i handling. Det er i slike situasjoner vi får testet om vi lever opp til å være en lærende organisasjon, sier Harris.

Hun viser til at Hydros verdier, også kalt "The Hydro Way", skal være bærende kjennetegn for hva Hydro står for.

Verdiene er vårt kompass

– Verdiene gir oss et "felles språk" og er et godt kompass for nødvendige diskusjoner om hvordan vi skal gjøre ting. Verdiene gir ikke i seg selv alltid entydige svar. Men det at vi bruker dem, og kommuniserer dem aktivt overfor alle ansatte, bidrar til å gjøre det lettere å ta tak i dilemmaer, påpeker Harris.

– Hydro har en mer enn 100 år lang historie, med et vidt spekter av forretningsvirksomhet og kontakt med de fleste hjørner av verden. Også historiske erfaringer er en del av kompasset vi skal navigere etter. Vi har både erfaring med å håndtere vanskelige avveininger og å ta aktivt samfunnsansvar. Både de "gode" eksemplene og de "mindre gode" teller med, sier hun. 

Lydhør for andres vurderinger

– Vi har dyktige medarbeidere innenfor et bredt spekter av fagfelt, men det hindrer ikke at vi også skal være lydhøre for kritikk og innspill fra andre. Åpenhet og ydmykhet er viktige deler av det vi vil bli forbundet med, fortsetter HR-direktøren.

Anne Harris viser også til at konserndirektiver og prosedyrer er viktige styringsverktøy, og at Hydro bruker moderne pedagogiske metoder for gi ansatte hjelp til å omsette teori til handling.

Trener dilemmahåndtering

– Direktiver og prosedyrer er ikke noe som vi "bare må ha".

– Det er hjelpemidler som vi bruker aktivt i intern opplæring, og som hjelp til å håndtere dilemmaer, både for ledere og øvrige ansatte, sier hun.

Recommended for you