Skip to content

Energi og miljø på dagsorden for aluminium

I neste uke samles representanter for aluminiumindustrien til sin årlige bransjesamling i USA, konferansen til Minerals, Metals and Materials Society (TMS). Hydro bidrar aktivt til blant annet å sette klima- og energiutfordringene til aluminium på dagsordenen.

TMS-konferansen, som i år arrangeres i New Orleans fra 9. til 13. mars, er aluminiumindustriens faste samlingspunkt med over 4.000 deltakere fra om lag 65 land.

I år deltar Hydro med seks foredragsholdere, deriblant Torstein Dale Sjøtveit, konserndirektør for Hydros forretningsområde Aluminium Metall, og Hydro-forsker Halvor Kvande.

– Vi er nødt til å prøve å effektivisere energiforbruket og redusere klimagassutslippene våre. Energi og miljø er hovedutfordringene til aluminiumindustrien i tiden framover. Det er jeg overbevist om. Spesielt må vi bidra til å redusere utslippene våre av drivhusgasser for å bidra til å redusere de negative klimaendringene, sier Kvande.

Seminar i Hydro-regi

På TMS-konferansen har Kvande fått ansvar for å organisere et seminar som tar for seg aluminiumindustriens utfordringer og muligheter på miljøsiden. Seminaret går av stabelen mandag 10. mars, og blant foredragsholderne er toppledere fra både Rio Tinto Alcan, Rusal og Alcoa. I tillegg skal Torstein Dale Sjøtveit holde et innlegg på 25 minutter. Det er ventet rundt 500 tilskuere til foredragene.

– Jeg håper samlingen kan bidra til økt bevissthet rundt problemene med energi og miljø, og at det blir synlig at lederne for de store selskapene går foran med gode eksempler, sier Kvande.

– Er du ikke redd for at det blir mye fint snakk, men liten vilje til å vise handling i praksis etter samlingen?

– Nei, jeg er overbevist om at det skjer mye handling nå. Selskapene innser alvoret i denne problematikken. For eksempel skriver Alcan på sin egen nettside at å adressere den økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige dimensjonen av klimaendringene er direkte knyttet opp mot selskapets globale konkurranseevne og dets mulighet til å operere på lang sikt.

Ny teknologi gir muligheter

I gjennomsnitt slipper aluminiumfabrikkene ut omtrent to kilo CO2 pr. kilo aluminium som produseres. I tillegg kommer utslippene fra produksjonen av råstoffene aluminiumoksid og karbonanoder. Enda viktigere er selve energiproduksjonen. For et moderne gasskraftverk dreier dette seg om omtrent sju kilo CO2 pr. kilo aluminium, mens det tilsvarende tallet for kullkraft er om lag 14 kilo CO2.

– Her ligger det et enormt potensial til å spare miljøet når CO2-rensning en dag blir mulig, sier Kvande. Han tror det også kan være mye å hente ved å optimalisere prosessene slik at både bunnlinjen og miljøet blir vinnere.

– Produksjonen av energi og mengden utslipp fra disse kraftverkene er omtrent proporsjonale. Sparer vi energi, sparer vi penger, samtidig som vi sparer miljøet, sier Kvande.

Ny Hydro-teknologi

I løpet av måneden starter Hydro testproduksjon ved de seks forsøkscellene som har blitt bygd ved forskningssenteret i Årdal. Cellene bygger på det Hydro kaller neste generasjons celleteknologi. 

Nøkkelegenskaper ved cellene er at de blant annet skal få et lavere energiforbruk, og at de er klargjorte for en oppkonsentrasjon av CO2 fra anodegassen.

– Jeg er veldig glad for at Hydro satser på utviklingen av disse cellene. Det er stort behov forskning og utvikling for å få til nye løsninger, og vi ser en helt annen satsing på miljø og drivhusgassutslipp nå enn tidligere, sier Kvande.

Recommended for you