Skip to content

Energi til kunnskapsløft

De nye fagplanene i grunnskolen – Kunnskapsløftet – gir store muligheter for samarbeid mellom skolen og kraftbransjen. Nå er bransjeorganisasjonen EBL og kraftselskapene, deriblant Hydro, i ferd med å ta utfordringen.

I Hurdal er 30 lærere fra alle kanter av landet på kurs og setter sammen gode, gammeldagse kvernkaller. Hver deltakende skole skal få sin egen kvernkall, slik at naturfaglærerne kan legge deler av undervisningen ut i naturen.

I stedet for dystre utsikter til realfag i fritt fall, skal det nå bli realfag i fritt fossefall!

For det var faktisk slik Aftenposten vinklet saken for en tid tilbake, da avisen presenterte hvordan lærer Hilde C. Haugland har tatt i bruk den nypensjonerte Hydro-ingeniøren Knut Solberg til å lære 12-åringene på Jansløkka skole i Asker hvordan vannkraft blir til elektrisitet.

Tente gnisten hos EBL

Saken har fått gnistene til å sprute i EBL, forteller Anne Thidemann, seniorrådgiver i Energibedriftenes landsforening.

– Ja, vi fikk skikkelig tenning, for våre undersøkelser de siste årene har vist at kraftprodusentenes aktivitet mot grunnskolen er beskjeden. Det er som om bransjen ikke vet hva de skal gjøre. Men de nye fagplanene, Kunnskapsløftet, gir jo store muligheter til å samarbeide innenfor flere fag og temaer.

– Vår bransje besitter etterspurt spisskompetanse over et bredt spekter – fra vannkraft, via miljøvern til klimapolitikk og framtidens energiformer. Vi har imidlertid også forstått at noen gode verktøy må på plass for å få fart i samarbeidet med skolen, fremholder hun.

Nytt nettsted og invitasjon til klimadugnad

Samarbeidet mellom lærer Hilde C. Haugland ved Jansløkka skole og Knut Solberg ble utgangspunkt for noen måneder med intensivt arbeid i EBL. Resultatet som foreligger nå, et omfattende pedagogisk opplegg om fornybar energi, har fått navnet "Den grønne boksen". Opplegget presenteres også med egen hjemmeside på nettet; se lenke i høyre spalte.

"Den grønne boksen" skal fylles med klimaløsninger. På nettsiden blir vi bedre kjent med hva energibedriftene gjør i dag, og hva vi bør satse på i morgen.

EBL inviterer til en ”klimadugnad” for effektiv energibruk og fornybar energi. Unge oppfordres til å satse på energi som en vei til karriere, og politikerne får råd om å satse på energibedriftene som en vei til klimamålet. Her er blant annet eksempler på gode initiativ, spørsmål og svar og lenker til aktuelle nettsteder. En dramatisk film basert på Bob Dylans ”The Times They Are A-Changin’” hører også med.

Ta lokale initiativ

– Det er virkelig rom for mange lokale initiativ, understreker Anne Thidemann. Fra lærerhold er beskjeden ofte at satsingen på realfag strander på mangel på utstyr til praktiske øvelser, eller at det ikke er penger til å sette inn vikarer for lærere som vil på kurs for å styrke egen kompetanse.

Hun viser til at en rekke av EBLs medlemsbedrifter har ytt tilskudd til lærere i deres nærområder og dermed gjort det mulig å delta på kurs.

– Samarbeidet med Hydro har vært utmerket fra første stund, legger hun til.

Under det faglige påfyllkurset i Hurdal 4. og 5. juni medvirket blant andre Kristian Pladsen og Dag Christensen fra EBL og lederen i Natur og Ungdom, Ingeborg Gjærum. Sistnevnte hadde påtatt seg å lære lærerne noen knep for å motivere elever til ansvar og engasjement.

– Jeg tror vi kommer langt med det vi bruker å si i Natur og Ungdom, lød to av hennes råd: ”Hvis ikke du – hvem da? Hvis ikke nå – når da?”

Fra Al Gore til lokal vinkling

Jansløkka skole er langt fra alene om å sette energi og klima på timeplanen. Tre entusiastiske lærere ved Åskollen skole i Drammen, Lene Tovslid, Henrik Sørensen og Marcus Kathrud, forteller at de har brukt Al Gores film ”En ubehagelig sannhet” som utgangspunkt for å ta opp temaet med sine sjuendeklassinger.

Ifølge lærerne er skolen kommet langt når det gjelder å bruke informasjonsteknologi, og dette gir også muligheter til å lære om energi. Sjuendeklassingene på Åskollen lærer alt fra animasjon til informasjonsdeling og kildekritikk.

– Klima og energi må brytes ned innenfor flere fag, og det er viktig å få et lokalt tilsnitt på noen av temaene. Et samarbeid med kraftselskaper faller fint inn i en slik ramme, sier lærer Marcus Kathrud.

Recommended for you