Skip to content

EU godkjenner salg av Hydro Polymers

Europakommisjonen har godkjent salget av Hydro Polymers til bristiske Ineos, noe som legger til rette for en snarlig fullføring av transaksjonen.

Salget til Ineos representerer en solid og langsiktig industriell løsning for polymer-virksomheten og er i tråd med Hydros strategi om å fokusere på aluminiumproduksjon og avhende virksomheter som ligger utenfor kjerneområdene.

Kommisjonen har også informert Hydro om at den har avsluttet sine undersøkelser relatert til påstandene om irregulær informasjonsutveksling og tidlig implementering av transaksjonen mellom de to selskapene, etter å ha konkludert med at det ikke fantes grunnlag for påstandene.


 


Kontakt
Telefon
Mobil
Email
Pressekontakt
Inger Sethov
+47 22532036
+47 95022359
inger.sethov@hydro.com
Investorkontakt
Stefan Solberg
+47 22539280
+47 91727528
Stefan.Solberg@hydro.com
Norsk Hydro ASA
Drammensveien 264
0240 Oslo
Norge
Telefon: +47 22 53 81 00
Faks: +47 22 53 27 25
www.hydro.com

Recommended for you