Skip to content

Farmandprisen for beste årsrapport – i år igjen

Hydros årsrapport for 2007 stakk av med begge førsteprisene da den tradisjonsrike Farmandprisen ble delt ut torsdag kveld. For andre år på rad gikk Hydro til topps i klassen for trykt årsrapport fra et børsnotert selskap. I tillegg vanket det gull i klassen for årsrapportering på web.

De to prisene ble mottatt av Eivind Kallevik, ansvarlig for finansiell rapportering i Hydro, og Eva S. Mellgren, ansvarlig for web og kommunikasjonsprosjekter, under en høytidelighet i Thon Hotel Bristol i Oslo.

Også i fjor fikk Hydro førsteprisen for sin trykte årsrapport. Den gang ble det bronse for web-versjonen av årsrapporten, men i år gikk selskapet til topps i begge kategorier.

Kallevik og Mellgren understreker at de to prisene er en stor anerkjennelse til alle som bidrar i årsrapportarbeidet – enten det gjelder styret, konsernledelsen og forretningsområdene eller regnskap, helse, miljø og sikkerhet, investorrelasjoner og kommunikasjon. I tillegg har  selskapet leid inn tjenester fra byråene Creuna og Halogen, samt fra IS Partner og Making Waves, til grafisk design og tilrettelegging for nett.


Nytt konsept ført videre

Hydro startet arbeidet med årsrapporteringen for 2006 med en grundig målgruppeundersøkelse, som resulterte i et helt nytt konsept for rapporteringen, både for trykt utgave og for nettutgaven.

Dette konseptet er videreført og foredlet gjennom 2007-utgaven av årsrapporten. Også for denne utgaven ble det lagt stor vekt på å strukturere informasjonen best mulig i den trykte rapporten, samtidig som nettutgaven designmessig ble etablert som en selvstendig versjon i tråd med de krav web-formatet setter.

– I årsrapporten for 2007 har vi for første gang behandlet Hydro som et fokusert aluminiumselskap. Det er svært tilfredsstillende å bli tildelt Farmandprisen i gull både for trykt utgave og nettversjon, og dermed bli vurdert som best innenfor rapportering blant alle landets børsnoterte selskaper. Det er en skikkelig spore til fortsatt innsats, sier Kallevik.

Juryen: "Et eksempel til etterfølgelse"

I juryens begrunnelse for å gi årets Farmandpris til Hydro blir det påpekt at "fjorårets vinner er blitt et rendyrket aluminiumsselskap, men tilbyr også i år en eksepsjonell informasjonsbredde og -dybde."

"Den analytiske informasjonen og virksomhetsredegjørelsen kan stå som et eksempel til etterfølgelse. Styrets beretning er også i år særdeles velskrevet og fremtidsutsiktene er tydelig beskrevet med kvantifisering av sentrale forventninger. Nøkkeltallene åpner for gode analysemuligheter og risikoanalysen holder er imponerende høyt nivå," heter det.

Juryen lar seg imponere av at det listes opp klare mål for 2008 innen hvert område, samt at målene for 2007 blir evaluert.

Om Hydros nettbaserte rapportering konstaterer juryen: "Selv om Hydro har blitt et vesentlig mindre selskap etter de senere års fisjoner, er det definitivt et stort format over selskapets nye nettsider. Dette er både brukervennlig, elegant, omfattende og oversiktlig. Regnskapstallene fremstår som meget solide – og bildene og grafene holder høy kvalitet. Dagens Hydro fremstår som et offensivt selskap og selskapets ambisjoner og målsettinger er da også tydelig kommunisert på nettsidene. Det elegante navigeringsverktøyet og det nyttige nedlastningssenteret høster fortsatt applaus hos juryen."

Recommended for you