Skip to content

Forbedrede arbeidsprosesser

Vi forsøker alltid å forbedre måten vi arbeider på gjennom kontinuerlige forbedringsprosesser og målbevisst samarbeid i hele den globale organisasjonen. Produksjonssystemet AMPS er et godt eksempel på det.

AMPS står for "Aluminium Metal Production System" og er vår felles plattform for forbedringer.

Prinsippene bak AMPS er standardiserte arbeidsprosesser, definerte kunde- og leverandørforhold, optimalisert arbeidsflyt, dedikerte team og synlig lederskap.

AMPS sørger for at de ansatte blir inkludert, utfordret og får tilbakemelding, at organisasjonen er innrettet med tanke på kontinuerlig og langsiktig forbedring, at det finnes standarder som sikrer stabil produksjon, og at andre interne verktøy – som systemene "Total Productivity Management" og "Best Practice Sharing" – kan utnyttes på best mulig måte.

– Det er de ansatte som skaper resultatene, sier Tom Petter Johansen, leder for sektoren for produksjon av primærmetall, Primary Production. – Den kompetansen, motivasjonen og innsatsen som enkeltpersonene står for, er vår viktigste ressurs, og denne ressursen må ivaretas på en måte som gjenspeiler det.

Ved å få alle til å spille på lag og benytte de samme, gode rutinene, prøver Hydro å få hele organisasjonen til å yte maksimalt.

AMPS-systemet ble først lansert gjennom pilotprosjekter i Norge og blir nå rullet ut i den globale organisasjonen. AMPS Academy, et opplæringssenter som besøkes av både operatører og ledere, gir et solid grunnlag for å ta systemet ut til anleggene.

De ansatte setter pris på muligheten til å være mer direkte involvert. – Med AMPS kan operatørene styrke ferdighetene sine, sier Billy Fredagsvik, tillitsvalgt fra Høyanger og medlem av Hydros styre.

Recommended for you