Skip to content

Generalforsamlingen vedtar utbytte på 5,00 kroner per aksje

Generalforsamlingen i Norsk Hydro ASA har i dag vedtatt styrets forslag til utbytte på kroner 5,00 per aksje. Utbyttet blir utbetalt 19. mai 2008 til de som er registrert som aksjonærer per 9. mai i Verdipapirsentralen (VPS). Aksjen blir notert eksklusive utbytte fra og med 7. mai.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å la selskapet erverve Hydro-aksjer i markedet fra og med 6. mai 2008 og til og med 5. mai 2009. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis 20 kroner og 150 kroner. Det er inngått en avtale med staten v/Nærings- og handelsdepartementet om innløsning og sletting av en forholdsmessig andel av departementets aksjer, slik at departementets eierandel forblir uendret.

Styret tar sikte på at det maksimalt benyttes om lag fire milliarder kroner til tilbakekjøp av egne aksjer samt kansellering av en proporsjonal andel av staten v/ Nærings- og handelsdepartementets aksjer. Egne aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal bare kunne disponeres til sletting gjennom kapitalnedsettelse.

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til bedriftsforsamlingen for en periode på to år:

 • Siri Teigum (ny leder, gjenvalg)
 • Leif Teksum (ny nestleder, nytt medlem)
 • Westye Høegh (gjenvalg)
 • Idar Kreutzer (gjenvalg)
 • Anne Merete Steensland (gjenvalg)
 • Sten-Arthur Sælør (gjenvalg)
 • Lars Tronsgaard (gjenvalg)
 • Anne-Margrethe Firing (gjenvalg)
 • Terje Venold (gjenvalg)
 • Unni Steinsmo (nytt medlem)
 • Toril Nag (nytt medlem)
 • Hans Olav Karde (nytt medlem)

Tilsvarende ble følgende varamedlemmer valgt for samme periode:

 • Gunvor Ulstein (gjenvalg)
 • Anne Kverneland Bogsnes (nytt medlem)
 • Tove Wangensten (nytt medlem)
 • Jon Lund (nytt medlem)

Videre ble følgende medlemmer valgt til valgkomiteen for en periode på to år:

 • Siri Teigum (ny leder, gjenvalg)
 • Leif Teksum (ny nestleder, nytt medlem)
 • Westye Høegh (gjenvalg)
 • Mette Wikborg (nytt medlem)

Pressekontakt
Kontakt     Halvor Molland
Telefon     +47 22532421
Mobil       +47 92979797
Email       Halvor.Molland@hydro.com

Investorkontakt
Kontakt     Stefan Solberg
Telefon     +47 22539280
Mobil       +47 91727528
Email       Stefan.Solberg@hydro.com

Norsk Hydro ASA
Drammensveien 264
0240 Oslo
Norge
Telefon: +47 22538100
Faks: +47 22532725
www.hydro.com

Recommended for you