Skip to content

Gratulasjoner til vinneren av Nobels fredspris

Som en av hovedsponsorene til Fredspriskonserten og Nobels Fredssenter fikk Hydro muligheten til å gratulere årets fredsprisvinner på en mottakelse i forkant av konserten.

– Mine hjerteligste gratulasjoner til deg, Martti Ahtisaari, for denne utmerkelsen for dine bestrebelser med å løse internasjonale konflikter på flere kontinenter i mer enn tre tiår, sa Hydros konsernsjef Eivind Reiten på mottakelsen i Nobels Fredssenter i Oslo.

Det var en festaften, både på Fredssenteret og senere i Oslo Spektrum med feiring av vinneren av Nobels fredspris 2008. Den tidligere finske presidenten ble tildelt fredsprisen for sin utrettelige innsats som fredsmegler.

Ukuelig optimist

Ahtisaari er kjent for å sitt arbeid fred i et utall konflikter, blant dem uavhengighetskampen i Namibia, den 30-årige konflikten i Ache-provinsen i Indonesia og konflikten i Kosovo.

– Jeg hører en ukuelig optimisme i ditt budskap. Og du er selv et eksempel på at et individ fra Norden kan forandre verden, eller i det minste gjøre en stor forskjell for millioner av mennesker, sa Reiten og la til et spørsmål:

– Hvilken rolle mener du andre individer, grupper, eller for eksempel et aluminiumselskap kan ha for å bidra til å bevare eller fremme fred?

En rolle for alle

– Alle kan spille en rolle i å bevare og fremme fred, også selskaper, svarte Ahtisaari.

– Det er bare privat sektor som kan skape vekst i et samfunn, og det er av avgjørende betydning at selskaper bidrar til å gjenoppbygge samfunn som er herjet av krig og konflikt.

Før han forlot mottakelsen for å overvære Fredspriskonserten ga Ahtisaari ros til Hydro for å være sponsor for det imponerende Fredssenteret i Oslo. Han sa det var et annet viktig bidrag selskaper kan gjøre for fred; nemlig å støtte virksomheter som fremmer fredssaken.

Recommended for you