Skip to content

Hydro igjen på topp på bærekraftindeks

Hydro er for tredje år på rad rangert høyest blant aluminiumselskapene på bærekraftindeksen Dow Jones Sustainability Index.

Årets score er den høyeste som selskapet noen gang har fått på denne indeksen, som er et viktig redskap for investorer og andre interessentgrupper til å kunne vurdere også ikke-finansielle forhold i ulike selskaper.

– Jeg er svært tilfreds med rangeringen vi har fått i år, sier Hydros konsernsjef Eivind Reiten. – Dette viser at alt arbeidet vi legger ned innenfor helse, miljø og sikkerhet og samfunnsansvar for øvrig, virkelig bærer frukt.  

Hydro fikk topp score for sin risiko- og krisehåndtering, for prinsippene som er nedfelt i selskapets etiske regelverk, for åpenhet og for sin policy og strategi innenfor miljø, biologisk mangfold og klimaforhold.

Mange bidrar

I år var det første gang Hydro rapporterte til Dow Jones Sustainability Index som et fokusert aluminiumselskap.

– Vi syntes vi denne gang hadde gitt fra oss de beste svarene noen gang på de 10 årene vi har deltatt i denne undersøkelsen. Det gode resultatet vi oppnådde, er en hyggelig bekreftelse på at vi er på rett spor, sier Kirsten Margrethe Hovi, som leder Hydros arbeid med ikke-finansiell rapportering.

Selskapets rapportering er et resultat av medvirkning fra nærmere 50 medarbeidere. Alle konsernstaber er involvert, i tillegg til medarbeidere innenfor forskning og utvikling, kvalitet og markedsføring, samt andre spesialister.

Recommended for you