Skip to content

Hydro kjøper Alumafel og inntar ledende posisjon i Spania

Hydro har overtatt det privateide selskapet Alumafel Group, som er ett av de mest etablerte og velkjente merkevarene for byggesystemer i aluminium i Spania<

Med dette oppkjøpet blir Hydro markedsleder i det spanske markedet for byggesystemer – som er det nest største markedet i Vest-Europa – og bekrefter sin posisjon som en ledende aktør globalt.

Hydro kunngjorde at avtalen om å overta Alumafel, som ble undertegnet 9. mai, var gjenstand for godkjenning fra konkurransemyndighetene i Spania. Denne godkjenningen er nå gitt.

Oppkjøpet av Alumafel representerer et viktig skritt videre i utviklingen av Hydros lønnsomme nedstrøms¬aktiviteter. − Dette er en stor dag for vår organisasjon, sier Lars Hauk Ringvold, som er leder for Hydros aktiviteter innenfor byggesystemer.

− Vi er glade for at vi nå kan begynne å integrere driften i de to selskapene. Sammen vil de to selskapene sette en ny standard for markedet både når det gjelder produkter og service.

I 2007 leverte det 30 år gamle selskapet Alumafel Group om lag 10.000 tonn byggesystemer. Selskapet leverte også om lag 3.000 tonn profiler og ytterligere 5.000 tonn aluminiumplater og barrer til industrielle kunder (utenom markedet for byggesystemer). Dette inkluderer også leveranser til Portugal, Frankrike og Nord-Afrika.

Mesteparten av Alumafels anlegg ligger i Spanias nordlige regioner. Det viktigste produksjonsanlegget, som ligger i Miranda de Ebro, har to presser, lakkeringsaktiviteter og et helautomatisk bufferlager som tjener som sentralt lager og lokalt distribusjonssenter – et av konsernets 12 distribusjonssentre over hele landet. Selskapet har også en kontrollerende eierandel i anodiseringsvirksomheten Eural.

Alumafels omsetning var i fjor rundt 110 millioner euro. Konsernet har mer enn 500 ansatte.

Sterkere og bedre rustet

Dette er det andre oppkjøpet Hydro gjør i Spania i år. Pressverket Expral i nærheten av Madrid ble kjøpt i april.

− Integrasjonen av Alumafel vil bli en utfordrende oppgave, men vi føler oss sikre på at den vil bli effektiv og vellykket, sier Ringvold. − Vi vil bruke all den erfaring Hydro har fra tidligere oppkjøp av byggesystemselskaper – som Technal – i tillegg til den generelle kunnskapen i Hydro-konsernet.

Hydro har utviklet sin posisjon i markedet for byggesystemer over hele verden, ettersom selskapet tar sikte på bli markedsleder i bransjen. Mesteparten av virksomheten for byggesystemer foregår i Vest-Europa, med Italia og Spania som regionens største markeder. Spania ligger rett bak Italia med et volum på om lag 140.000 tonn byggesystemer i året.

− Fra i dag, når vi står sammen, vil vi i tillegg til den tradisjonelle virksomheten med byggesystemer være mye sterkere og bedre i stand til å betjene det økende og svært interessante markedet for integrerte solcelleløsninger, og vi vil kunne tilby de mest attraktive merkevarene til arkitekter og investorer i det iberiske markedet, sier Ringvold.

Hydro er en global leverandør av aluminium og aluminiumprodukter. Selskapet har 22.000 ansatte i mer enn 30 land, 6.000 av dem i Norge, og har virksomhet på alle kontinenter.

Hydro er det største integrerte aluminiumselskapet i Europa og en foretrukken leverandør av byggesystemer i aluminium globalt. Selskapets internasjonale merkevarer – Domal, Technal og Wicona – dekker hele spekteret av systemprodukter fra vinduer og dører i eneboliger til oppføring av fasader på større strukturer som nye flyplasser og høyhus.