Skip to content

Hydro og Vale sammen om nytt prosjekt for alumina i Brasil

Hydro og det brasilianske gruveselskapet Vale har blitt enige om å bygge et nytt aluminaraffineri nord i Brasil. Prosjektet vil styrke Hydros framtidige forsyninger av alumina i tråd med selskapets strategi for videre vekst.

Ifølge avtalen, som er det endelige resultatet av en intensjonsavtale som ble undertegnet av partene i juli 2007, skal Hydro ha en eierandel på 20 prosent i det nye raffineriet. Avtalen er nå godkjent av styrene i begge selskaper. Raffineriet er ventet å komme i produksjon i 2011.

– Å sikre råvarer til produksjonen av aluminium er et nøkkelområde i Hydros vekststrategi, sier Hydros konsernsjef Eivind Reiten.

– En andel i et viktig aluminaraffineri i dette ressursrike området er et strategisk viktig skritt for å nå vårt mål om sterke posisjoner gjennom hele verdikjeden for aluminium, sier han.

Det nye raffineriet vil ligge nær Belém i Para-regionen i Brasil, om lag fem kilometer fra verdens største raffineri for alumina, Alunorte, som er eid 57 prosent av Vale og 34 prosent av Hydro. Det nye anlegget kan bli bygd ut i fire trinn, hver med en årskapasitet på 1,86 millioner tonn. Helt ferdigstilt vil anlegget da kunne levere om lag 7,4 millioner tonn alumina årlig.

Totale investeringskostnader for første utbyggingstrinn er anslått til 2,2 milliarder dollar, eller om lag 12,3 milliarder kroner etter dagens omregningskurs. Hydros andel av denne investeringen vil være 20 prosent.

Byggingen vil etter planen begynne i oktober i år. Hydro har ifølge avtalen rett til å delta med samme eierandel i alle framtidige ekspansjoner, som ventelig vil følge etter 2011.

Bauksitt til det nye raffineriet vil komme fra Vales gruvevirksomhet i Paragominas i Para og vil bli levert gjennom rørledningen som i dag delvis forsyner Alunorte-raffineriet.

Hydro og Vale kunne i august offisielt åpne det tredje utbyggingstrinnet ved Alunorte, som dermed har en årskapasitet på 6,3 millioner tonn alumina.

Alumina er viktigste råvare for produksjon av primæraluminium. Hydro anser det som svært viktig å ha solide eierposisjoner når det gjelder denne innsatsfaktoren.

Kontakt

Halvor Molland, Kommunikasjon, Hydro, mobil +47 92979797

Recommended for you