Skip to content

Hydro øker gjenvinningskapasiteten i Hamburg

Hydro har innviet en ny gjenvinningsovn ved valseverket i Hamburg. Investeringen på 12 millioner euro fremhever selskapets formål om å skape et mer livskraftig samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av ressurser og produkter.

Ovnen i Tyskland er i stand til å ta unna opptil 50.000 tonn brukt aluminium i året, for deretter å smelte om metallet til andre produkter og applikasjoner.

Hydro beregner at dette vil spare mer enn 400.000 tonn CO2-ekvivalenter i året sammenliknet med produksjon av helt ny primæraluminium.

Tokammerovnen er en av de største og mest avanserte i sitt slag. Prosessen starter med å fjerne eventuell lakk, festemiddel og sammensatte materialer. Varmen og gassen som oppstår som følge av dette, blir deretter brukt direkte i den påfølgende omsmeltingen.

Resultatet er at det blir brukt mindre energi enn i andre omsmelteovner.

− Vi har hatt klimaet i tankene med denne ovnen, men den vil også bidra til å sikre konkurranseevnen til anlegget i Hamburg, sier Oliver Bell, som er leder for Hydros virksomhet i valsede produkter.

Formell seremoni

Nærings- og arbeidsminister Axel Gedaschko i bystaten Hamburg deltok nylig under innvielsen og feiringen av investeringen, som han sa er bra både for virksomheten og for miljøet.

Hydro brukte også den formelle åpningen til å utvikle sterkere relasjoner til Hamburg Industry Chamber, den nordtyske foreningen for arbeidsgivere i metallindustrien, den tyske foreningen for ikke-jernholdige metaller, WV Metalle, og ledere i andre metallselskaper.

Axel Brand, som er leder for Hydros anlegg i Hamburg, demonstrerte for Gedaschko og de andre gjestene hvordan selskapet sørger for et lukket kretsløp. Hydro er i dag ledende innenfor produksjon av sekundæraluminium, med en omsmeltekapasitet på nærmere 30 ulike anlegg rundt omkring i verden.

Omsmelting er en effektiv prosess som bare bruker fem prosent av den energien som kreves for å produsere samme mengde primæraluminium.

Recommended for you