Skip to content

Hydro reduserer produksjon ved Søderberg-anlegget på Karmøy med 20 prosent

Hydro har besluttet å redusere produksjonen fra den eldste delen av aluminiumverket på Karmøy, Søderberg-anlegget, med 20 prosent fra desember, for å møte sterkt fallende etterspørsel i aluminiummarkedet. Dette tiltaket vil ikke få konsekvenser for den faste bemanningen på Karmøy.

Søderberg-anlegget på Karmøy produserer 120.000 tonn aluminium i året, og et produksjonskutt på 20 prosent vil gi en årlig effekt på 24.000 tonn redusert produksjon.

Hydro produserer i tillegg 170.000 tonn primæraluminium fra det moderne prebake-anlegget på Karmøy. Denne produksjonen blir ikke berørt.

Utfordrende markedssituasjon

Hydro meldte i forrige uke at etterspørselen etter aluminium og aluminiumprodukter har falt dramatisk de siste ukene, og at selskapet gjennomgår hele sin virksomhet for å se hvordan produksjonen kan tilpasses den sviktende etterspørselen i markedet.

– Vi vil løpende vurdere hvilke tiltak som er nødvendige for å tilpasse oss den svært utfordrende markedssituasjonen, sier Hilde Aasheim, konserndirektør for forretningsområdet Aluminium Metall i Hydro.

Hun understreker at alle tiltak skal gjennomføres på en mest mulig skånsom måte for selskapet og i tett dialog med de ansatte.

Stenges neste år som følge av miljøkrav

Søderberg-anlegget på Karmøy skal etter planen stenges innen utgangen av 2009 når dagens utslippstillatelse fra Statens forurensningstilsyn (SFT) utløper. Dette kan berøre rundt 450 arbeidsplasser ved verket.

Det vil bli gjort tekniske tilpasninger slik at Hydros videreforedlingsbedrifter på Karmøy ikke skal bli negativt påvirket av at Søderberg-produksjonen fases ut.

Recommended for you