Skip to content

Hydro satser sterkere i spansk byggeindustri

Hydro har inngått avtale om å kjøpe det privateide selskapet Alumafel, en ledende leverandør av byggsystemer i Spania. Overtakelsen er et nytt skritt i å styrke Hydros posisjon som leverandør av byggsystemer i aluminium.

De siste to årene har Hydros forretningsområde Aluminium Produkter gjennomgått en vellykket omstrukturering. Spesielt den europeiske profilvirksomheten og byggsystemvirksomheten leverer meget gode resultater.

Kjøpet av Alumafel forutsetter godkjenning av spanske konkurransemyndigheter. Endelig avklaring er ventet i slutten av juni.

Prisen Hydro betaler er vel 600 millioner kroner (77 millioner euro), før netto rentebærende gjeld. I 2007 leverte Alumafel om lag 10.000 tonn byggsystemer. Selskapet leverte også 3.000 tonn ekstruderte profiler og 5.000 tonn plater. Dette inkluderer leveranser også til Portugal, Frankrike og Nord-Afrika.

Alumafels omsetning i 2007 var 110 millioner euro. Selskapet har vel 500 ansatte.

Mesteparten av Alumafels virksomhet er lokalisert i den nordlige delen av Spania. Det største produksjonsanlegget, i Miranda, har to ekstruderingspresser, et lakkeringsanlegg og et fullautomatisert sentralt lageranlegg som betjener 12 regionale distribusjonssentre i Spania. Kjøpet omfatter også en industriell handelsvirksomhet i Vitoria og majoritetsinteresser i et anodiseringsanlegg.

– Vi har hatt Alumafel i kikkerten en god stund. Selskapets merkevareprofil og resultater har vært meget gode, og kundene er lojale, sier Lars Hauk Ringvold, som leder Hydros byggsystemvirksomhet.

– Hydro vil med dette også være godt rustet for å ta en solid andel av det interessante og voksende markedet for byggsystemer med integrerte solarløsninger gjennom å kunne tilby de mest attraktive merkevarene til arkitekter og byggherrer i det spanske markedet.
 
Kjøpet av Alumafel kommer mindre enn en måned etter at Hydro overtok pressverket Expral utenfor Madrid. Til sammen bidrar de to kjøpene til å gi Hydro en ledende posisjon innenfor spansk pressverkvirksomhet.

Sterk posisjon

Hydro har i en årrekke utviklet en sterk posisjon i markedet for byggsystemer.

Overtakelsen av Alumafel vil gi Hydro en ledende posisjon også i Spania, som med et samlet volum på 140.000 tonn byggsystemer er det største markedet i Vest-Europa etter Italia.

– Vi tilbyr systemer med store krav til energieffektivitet, som for eksempel våre avanserte vindussystemer, og vi investerer kontinuerlig i å sikre at våre løsninger ligger noen hestehoder foran myndighetenes krav i de markedene vi opererer, sier Ringvold.

Med oppkjøpet av Alumafel vil Hydro få mer enn 1200 ansatte i Spania. De fleste av dem arbeider innenfor selskapets videreforedling av aluminium, først og fremst utvikling og produksjon profiler, valsede produkter og byggsystemer.

  • Hydro er Europas ledende leverandør av byggsystemer. I tillegg har selskapet også betydelige leveranser til andre markeder. Selskapets tre merkevarer Domal, Technal og Wicona dekker hele spekteret av byggsystemer fra vinduer og dører for boliger til avanserte fasadeløsninger for store prosjekter som skyskrapere og flyplasser.

Pressekontakt
Kontakt: Ole Johan Sagafos
Telefon: +47 22532845
Mobil: +47 91308036
E-post: Ole.Johan.Sagafos@hydro.com

Investorkontakt
Kontakt: Stian Hasle
Telefon: +47 22532522
Mobil: +47 97736022
E-post: Stian.Hasle@hydro.com

Recommended for you