Skip to content

Hydro selger Hydro Production Partner og Produksjonstjenester til Bilfinger Berger

Bilfinger Berger Industrial Services AG (BIS) kjøper Hydro Production Partner (HPP) og Produksjonstjenester (PT). Salgsavtalen ble signert mandag kveld.

De to selskapene sysselsetter om lag 2.200 årsverk (inklusive innleide) innenfor industrielt vedlikehold, prosjekter og service i Norge, Sverige og Tyskland. Salgsvederlaget for 100 prosent av aksjene i de to selskapene er om lag kr. 800 millioner, som vil gi Hydro en regnskapsmessig gevinst på om lag kr 600 millioner når transaksjonen er gjennomført.

BIS er et internasjonalt ledende selskap innenfor vedlikehold og tjenesteytende virksomhet for prosessindustrien. BIS er et datterselskap innenfor Bilfinger Berger-gruppen med hovedsete i München, Tyskland. Selskapet har om lag 15.000 ansatte og omsatte i 2006 for 1,3 milliarder euro.

Salget omfatter HPPs og PTs norske virksomheter i Grenland, Rjukan, Holmestrand, Karmøy, Høyanger, Årdal, Sunndal og Glomfjord, samt Stenungsund i Sverige og Neuss i Tyskland. Salget innebærer en videreføring av HPP og PTs aktiviteter med en eier hvor disse aktivitetene vil inngå som en del av kjernevirksomheten. Hydro vil fram til utløpet av 2009 beholde 15 prosent av aksjene i HPP og PT. Aksjene vil da selges til BIS til den avtalte pris, pluss et tillegg som reflekterer selskapenes overskudd i perioden.

HPP og PT omsatte i 2007 for om lag 2 milliarder kroner, etter god vekst fra 2006. Om lag 2/3 av omsetningen er knyttet til langsiktige kontrakter, og de største kundene er innenfor prosessindustri og energiproduksjon. HPP og PT har en samlet ordrereserve på om lag 3,6 milliarder kroner.

Overtakelsen vil formelt skje når det foreligger godkjenning fra konkurransemyndighetene i de berørte land og gjenstående formalia mellom partene er brakt i havn.

- Avtalen er i tråd med Hydros strategi om å fokusere på fremstilling og foredling av aluminium og avhende virksomheter som ligger utenfor kjerneområdene. Det har fra vår side også vært viktig at de HPP- og PT-ansattes arbeidsplasser opprettholdes, og at deres kompetanse blir videreført i et ledende selskap med langsiktig satsing på industrielt vedlikehold, prosjekter og service, sier konserndirektør John O. Ottestad i Hydro.

- Bilfinger Industrial Services vil med sin kompetanse og størrelse bli en god eier. Vi har tro på fortsatt utvikling og vekst. Salget er i tråd med de planer vi tidligere har informert om, og inngåtte kontrakter blir videreført, sier HPPs administrerende direktør, Morten Mathisen.

- Med dette viktige kjøpet forsterker Bilfinger Berger Industrial Services AG sin vekst i Norge og Skandinavia. Tjenestene som de to Hydro-selskapene yter, utvider vårt produktspekter på en ideell måte, slik at vi i fremtiden kan tilby et komplett spekter av industrielle tjenester i Skandinavia, kommenterer Thomas Töpfer, konsernsjef i Bilfinger Berger Industrial Services AG.

Kontaktpersoner:
Lars Nermoen, informasjonssjef, Hydro
t: + 47 22 53 80 60 / m: +47 9024015 / e: Lars.Nermoen@hydro.com

Stefan Solberg, Investorkontakt-ansvarlig, Hydro
t: +47 22 53 92 80 / m: +47 91727528 / e: Stefan.Solberg@hydro.com

Alexander Görbing, Head of Corporate Communications, Bilfinger Berger Industrial Services AG
t: +49 (0) 89 1 49 98 135

Recommended for you