Skip to content

Hydro viderefører samarbeidet med Redd Barna

En ny samarbeidsavtale med Redd Barna viderefører Hydros posisjon som en av organisasjonene viktigste støttespillere i arbeidet for barns rettigheter.

Avtalen strekker seg frem til 2011, og vil bidra med 3 millioner kroner til Redd Barnas nasjonale og internasjonale innsats i tillegg til den individuelle støtten fra ansatte gir gjennom en egen giverordning.

- Barna er fremtiden, derfor støtter vi Redd Barna, sier kommunikasjonsdirektør Inger Sethov, og legger til at Hydros grunnfilosofi om å skape livskraftige samfunn ligger til grunn i alle Hydros aktiviteter, enten det gjelder selskapets produkter og forskning eller i utøvelsen av samfunnsansvar.

Redd Barnas generalsekretær Gro Brækken fremholder viktigheten av Hydros langsiktighet som støttespiller for organisasjonen, og berømmer engasjementet til selskapet og de ansatte. 

- Vi er stolte og glade for over å ha en stor og samfunnsbevisst bedrift som Hydro med på laget, sier Brækken. 

Hydros samarbeid med Redd Barna går helt tilbake til 1986, da ansatte på eget initiativ startet en giverordning gjennom faste lønnstrekk som gikk til støtte til Redd Barnas prosjekter. På bakgrunn av dette initiativet fra Hydro-ansatte startet Redd Barna sin Lønnsgiv-ordning, som i dag omfatter mer enn 100 norske bedrifter.

- Vi har støttet Redd Barnas arbeid gjennom mange år. Det startet som et initiativ fra grasrota i Hydro, og i tillegg til den sentrale avtalen har selskapets ansatte ved flere av fabrikkstedene inngått faste giverordninger,” sier Sethov.

I tillegg til de sentrale samarbeidsavtalene og støtten fra ansatte, har Hydro ved flere anledninger gitt katastrofehjelp gjennom Redd Barna, som i forbindelse med tsunamien som rammet store deler av Asia i 2004 og jordskjelvet i Kina tidligere i år.