Skip to content

I rute med et trygt og robust Qatalum

Aluminiumverket Qatalum stiger opp fra ørkenen i Qatar takket være innsatsen til mer enn 12.000 arbeidere fra hele verden som jobber med å sette opp dette gigantanlegget under vanskelige forhold. Logistikk, kulturforskjeller, hete og kappløpet om råmaterialer i et populært globalt byggeområde er bare noen av utfordringene Hydro står overfor som prosjektansvarlig i byggefasen.

– Qatalum-prosjektet er ikke bare et stort byggeprosjekt, det er også et stort kulturprosjekt, sier Tom Røtjer, konserndirektør for Prosjekter i Hydro.

– I tillegg til alle tekniske utfordringer som et slikt megaprosjekt byr på, må vi også gjøre vårt beste for å sikre at folk på alle nivåer føler seg respektert, uansett hvilken kultur- og trosbakgrunn de har.

Qatalum er et joint venture-selskap med Qatar Petroleum og Hydro som 50/50 eiere, en solid match mellom en etablert og tung aktør i Midtøstens olje- og gassektor og en ledende global aktør i aluminiumindustrien. Oppgaven de to partnerne har startet på, er ingen ringere enn å sette opp det største aluminiumverket som noen gang er bygd i ett trinn.

Qatalum-anlegget vil være i produksjon med full kapasitet en gang i løpet av 2010 etter produksjonsstarten mot slutten av 2009. Med kraftforsyning fra naturgass vil de to 1,2 kilometer lange doble elektrolyselinjene produsere 585.000 tonn primæraluminium i året. Men det er ingen i dette prosjektet som har noen illusjoner om at det vil være en lett oppgave å nå målstreken innenfor budsjett og tidsfrist.

Selskapet Qatalum, som skal drive aluminiumverket når det er ferdigstilt, blir ledet av Truls Gautesen. Parallelt med byggeprosjektet blir en organisasjon bygd opp for å stå for driften av anlegget.

Når Qatalum er i full drift, vil alle fast ansatte i selskapet få samme betingelser når det gjelder lønn, boforhold og andre ytelser, uavhengig av hvor i verden man kommer fra.

Håndtering av små og store utfordringer

− Hver dag står vi ovenfor utfordringer, fra det å sikre nok betong i en region der byggesektoren går til himmels, til å organisere lunsj for tusenvis av arbeidere med alle mulige trosretninger og med svært ulik kulturell bakgrunn, sier Røtjer.

Tilpasningsevne er viktig, og utfordringene er ofte svært forskjellige fra det Hydro er vant til. Mens kulde kan være en utfordring i nord, er det varme som kan skape problemer i Qatar: Temperaturen kan komme opp i rundt 50 grader i løpet av sommeren.

For å møte denne utfordringen er det etablert et eget varmebelastnings-program, som blant annet omfatter en kontinuerlig vurdering av varmen for å avgjøre om arbeidet bør stanses. Det er drikkestasjoner over alt på anleggsområdet og i landsbyen som er bygd for arbeiderne, og todelt arbeidsdag for å unngå den mest intense solen midt på dagen i de varmeste periodene.

Gigantisk prosjekt, gigantisk arbeidsstyrke

Med en arbeidsstyrke som kan komme opp i 16.000-18.000 på det meste – der de fleste kommer fra fjerntliggende steder som India, Sri Lanka, Nepal, Pakistan og Filippinene – var boligforhold en åpenbar utfordring da Qatalum fikk klarsignalet for å sette i gang byggeprosjektet.

Qatalum svarte med å bygge en hel landsby fra bunnen av, med luftkondisjonerte boliger, kantiner som serverer mat i samsvar med religion og smak, fritidsaktiviteter, medisinske tjenester, moské og transport til og fra arbeid. Qatalum-landsbyen, som blir kalt ”Construction Village”, kan alene romme opptil 10.000 arbeidere, mens resten gis husly av kontraktorselskapene i andre områder.

− Med denne landsbyen er Qatalum i stand til å sikre levestandarden for alle som bor der, sier Tom Røtjer. Han legger til at den spesialbygde landsbyen har en komfort og et servicenivå som er langt høyere enn normen for fremmedarbeidere i Qatar.

– Qatalum-landsbyen har satt en ny standard både når det gjelder hygiene og helsetjenester, ulike tilbud for matservering og fritidsaktiviteter. I landsbyen er det også moské, butikker og bank, påpeker Røtjer.

Avlønningen av utenlandske bygningsarbeidere i Qatar varierer etter hvilken kontraktør eller underleverandør de arbeider for, og etter hvilket land de er innleid fra. Med dagens byggeboom ved Persiabukta er alle avhengige av å kunne tilby konkurransedyktige lønninger. En typisk månedslønn for en ufaglært arbeider kan være 1.200 QAR, eller nær 1.900 kroner, basert på seks dagers arbeidsuke og maksimalt 12 timer overtid. Lønnen for en arbeidsformann ligger om lag fire ganger høyere. I tillegg til lønnen kommer fri kost og losji.

Samarbeid i nordisk stil

Med sin historiske bakgrunn i Norge er Hydro forankret i en nordisk tradisjon med tett og kontinuerlig dialog mellom ledelsen og de ansatte, ettersom selskapet ser at dette ikke bare er bra for trivselen, men også for bunnlinjen.

I likhet med flere andre land i Midtøsten har Qatar en annen kultur og tradisjon, og et annet lovmessig rammeverk, for dialog mellom arbeidsgiver og arbeidere enn i Europa. Qatalum oppmuntrer derfor til andre måter å tilrettelegge relasjonene på.

– Vi ser det som en utfordring at fremmedarbeidere i Qatar mangler formelle rettigheter til å organisere seg. Men vi vurderer hele tiden alternative måter å sikre dialog på i tråd med intensjonen bak det å være fagorganisert, og vi ønsker at stemmen til våre arbeidere skal bli hørt, sier Truls Gautesen.

I tillegg til den kontinuerlige og uformelle dialogen som finner sted på anleggsområdet, blir representantene fra de viktigste kontraktspartnerne bedt om jevnlig å møte i et eget forum for å drøfte problemstillinger av betydning, relevans og interesse for arbeidsstokken. Arbeiderne kan også komme med forslag og gi tilbakemeldinger via et postbokssystem.

På samme vis som for andre byggeprosjekter i Qatar – og for mange andre land i Midtøsten som er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft – må Qatalums kontraktorselskaper kunne imøtekomme et spesielt sponsorsystem der utenlandske arbeidere blir sikret med nasjonale garantier vis-a-vis myndighetene under sitt opphold.

Dette er nødvendig for å kunne få arbeidstillatelse og inn- og utreisetillatelse. En utenlandsk arbeider må med andre ord ha bekreftelse fra sin ”sponsor” for å kunne forlate landet. Dette gjelder alle arbeidstakere i Qatar, også dem som er ansatt av Hydro i Qatar.

– Dette forholdet, at arbeiderne til våre kontraktorselskaper er avhengige av en Qatar-sponsor, er et mer rigid system enn vi er vant med fra Europa, påpeker Gautesen.

– Vi ber vår kontraktorselskaper og underleverandører om utelukkende å benytte meget anerkjente agenter når utenlandske arbeidere skal leies inn, og vi er glade for den offentlige debatten som nå er på gang i Qatar om å endre dette sponsorsystemet. 

Qatalums 13 hovedkontraktører har om lag 500 underkontraktører, som for sin del har tusenvis av underleverandører av ulike varer og tjenester. Qatalum gjennomfører stikkontroller i hele kjeden for å sikre at retningslinjer blir fulgt.

Fokus på HMS døgnet rundt

Qatalum er et svært utfordrende prosjekt, og både budsjett og tidsplan blir satt på prøve hver eneste dag. Og en ambisiøs tidsplan skal ikke være til hinder for at Qatalum har høy oppmerksomhet rettet mot å sikre etterlevelse av de høyest mulige standarder når det gjelder helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Qatalum har nå ti ganger så mange HMS-inspektører på anleggsområdet som opprinnelig planlagt. Deres jobb er å sørge for at retningslinjene for helse, miljø og sikkerhet blir fulgt. Så langt ligger sikkerhetsnivået godt innenfor det Hydro oppnådde i utbyggingen av gassfeltet Ormen Lange i Norge.

– Vår filosofi er at én skade er én for mange. Søkelyset må til enhver tid være rettet mot HMS, understreker Røtjer og legger til:

– Våre folk gjør en stor innsats for å sørge for at prosjektet er trygt, robust og i rute.

Recommended for you