Skip to content

Inge K. Hansen innstilt som nytt styremedlem i Hydro

Hydros valgkomité innstiller Inge K. Hansen som nytt styremedlem etter Svein Rennemo, som har uttrykt ønske om å fratre sitt styreverv i selskapet. Valgkomitéens innstilling vil behandles av Hydros bedriftsforsamling 12. mars.

Inge K. Hansen (61) har hatt en lang og fremtredende karriere i norsk næringsliv, blant annet som konserndirektør med ansvar for finans og staber og senere konstituert konsernsjef i Statoil, og som konsernsjef i Aker Kværner.

Hansen innehar flere ledende styreverv som leder av styrene i Avinor og Handelshøyskolen BI og som styremedlem i Jiffy. Hansen er også innstilt som ny styreleder i Gjensidige.

Hansen er utdannet ved Norges Handelshøyskole i Bergen, er gift og har tre barn.

Recommended for you