Skip to content

Innkalling til generalforsamling 2008

Aksjeeierne i Norsk Hydro ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling i Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo tirsdag 6. mai 2008 kl. 17.00.

Innkalling og møteseddel er vedlagt.

Recommended for you