Skip to content

Konserndirektør Arvid Moss kjøper aksjer

Konserndirektør Arvid Moss i Norsk Hydro ASA har 21. oktober 2008 kjøpt 10.000 aksjer i Hydro til kroner 26,90 per aksje. Ny beholdning er 60.857 aksjer.

Investorkontakt
Kontakt     Stefan Solberg
Telefon     +47 22539280
Mobil       +47 91727528
Email       Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you