Skip to content

Konserndirektør Svein Richard Brandtzæg kjøper aksjer

Konserndirektør Svein Richard Brandtzæg i Norsk Hydro ASA har 21. oktober 2008 kjøpt 1.000 aksjer i Hydro til 28,50 kroner per aksje. Ny beholdning er 26.117 aksjer.

Investorkontakt
Kontakt     Stefan Solberg
Telefon     +47 22539280
Mobil       +47 91727528
Email       Stefan.Solberg@hydro.com 

Recommended for you