Skip to content

Konsernsjef overdrar aksjebeholdning

Konsernsjef i Norsk Hydro ASA, Eivind Reiten, har 25. november 2008 overdratt sine samtlige 86.972 aksjer i Hydro til sitt heleide selskap Mocca Invest AS. Overdragelsen er funnet sted til 32,30 kroner per aksje i henhold til verdsettelse per 29. september 2008.

Eivind Reitens totale aksjebeholdning er uendret som følge av transaksjonen.
 
Kontakt
Kontakt     Stefan Solberg
Telefon     +47 22539280
Mobil       +47 91727528
Email       Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you