Skip to content

Kostnadsøkninger påvirker Hydros resultat for andre kvartal

Norsk Hydro ASA forventer å rapportere en underliggende EBIT på om lag 1,6 milliarder kroner for andre kvartal sammenlignet med en underliggende EBIT på 2,0 milliarder kroner i første kvartal. Selv om Hydro realiserer en høyere aluminiumpris i kvartalet, opplever forretningsområdet Aluminium Metall betydelige kostnadsøkninger. Kostnadsøkningene er relatert til aluminapriser, frakt av alumina, petroleumskoks og andre kostnader.

Forretningsområdet Aluminium Produkter vil levere et resultat godt over nivået i første kvartal, mens en lavere markedspris på kraft i Norge vil ha en negativ effekt på resultatet i forretningsområdet Energi.

Hydros rapporterte EBIT forventes å være betydelig negativt påvirket av urealiserte derivateffekter relatert til Hydros langsiktige innkjøpskontrakter for kraft. De negative effektene skyldes høyere terminpriser på kull og aluminium. Urealiserte effekter på LME-derivater vil være positive i kvartalet.

Hydro vil offentliggjøre andre kvartalsresultatet 22. juli kl 07:30.

Investorkontakt
Kontakt     Stefan Solberg
Telefon     +47 22539280
Mobil       +47 91727528
Email       Stefan.Solberg@hydro.com

Pressekontakt
Kontakt     Halvor Molland
Telefon     +47 22532421
Mobil       +47 92979797
Email       Halvor.Molland@hydro.com