Skip to content

Med designerbord i aluminium til verdens største møbelmønstring

Tre unge, norske møbeldesignere setter om få dager kursen mot Italia og den internasjonale møbelmessen "I Saloni". Med seg i bagasjen har de et selvkonstruert bord i eloksert aluminium og litt praktisk og økonomisk støtte fra Hydro.

Møbelmessen går av stabelen i Milano fra 16. til 21 april og er regnet for å være den største og viktigste samlingen for verdens møbelbransje. Utstillerne holder et høyt nivå, og messen er en viktig arena for å vise fram ny møbel-design til et kresent, internasjonalt publikum.

Øyving Wyller, Marte Frøystad og Runa Klock har alle unnagjort sine bachelorgrader i interiøarkitektur og møbeldesign ved Kunsthøg-skolen i Oslo og sikter nå mot mastergrader. Som studenter har de deltatt i flere norske og utenlandske designkonkurranser og utstillinger – og har fått priser og behørig anerkjennelse. Alle tre har utviklet møbelprodukter som er satt i kommersiell produksjon.

I Milano har samarbeidsforetaket "Wyller, Frøystad & Klock" fått et 16 kvadratmeter stort utstillingsområde i messehallen Salone Satellite. Her blir unge og uetablerte designere fra hele verden invitert til å vise fram sine prototyper for presse, møbel-produsenter og forhandlere. Med strenge inntakskrav er det litt av en bragd bare å få innpass på denne messen.

Spennende salongbord i rød, eloksert aluminium

De talentfulle møbeldesignerne skal vise fram et spennende bord i rødlig, eloksert aluminium. Hydro har bidratt med økonomisk støtte til reisen og messedeltakelsen, og aluminiummiljøet i Holmestrand har hjulpet til med blant annet sveising og eloksering.

De tre er slett ikke ubeskjedne og har satt seg klare mål for deltakelsen i Milano:

– Dette er en unik sjanse for oss som studenter og nyutdannete designere til å få vist fram våre prototyper for et bredt internasjonalt publikum og få etablert viktige kontakter med fagmiljø og produsenter på en internasjonal arena. Det er vår stolte plikt og glede å følge opp som markører for ny god norsk design, heter det i gruppens eget presentasjonsmateriale.

Et møbel som kan resirkuleres

Arbeidet med bordet har gitt interessant erfaring med aluminium, forteller Runa Klock.

– Aluminium er et utrolig spennende materiale med mange muligheter. Bruken av aluminium gjør bordet vårt godt egnet for enkel og økonomisk masseproduksjon. Og ikke minst er det viktig å tenke over at materialet kan resirkuleres, understreker hun.

– Derfor har vi brukt samme type rent metall i hele bordet, uten lakk og uten plastbelegg, legger Øyvind Wyller til.

– Det blir noen slitsomme, men spennende dager på den store messen i Italia! Vi er så ubeskjedne at vi tror vi har noe der å gjøre. Håpet er at noen tenner på vårt nye designprodukt og vil sette bordet i produksjon, sier Marte Frøystad.

Recommended for you