Skip to content

Ny samarbeidsavtale med ABB

Hydro Aluminium Profiler AB har inngått ny samarbeidsavtale med ABB Motors i Västerås i Sverige. Avtalen gjelder leveringer av motorhus til ABBs lavspennings- og likestrømsmotorer til industrielle applikasjoner fram til 2011.

Hydro Aluminium Profiler har levert profiler til ABBs motorhus siden 1994. Graden av foredling har økt i løpet av disse årene. Siden år 2000 har leveransene bestått av komplette, friksjonssveiste motorhus.

Fra 2001 har husene innbefattet ekstruderte, bearbeidede og lakkerte enheter. Hydro Aluminium Profiler har deretter opprettet en automatisert, robotstyrt produksjonslinje for disse produktene.

Toleransekravene er meget strenge, både når det gjelder ekstrudering og maskinering. Motordekslene fikseres gjennom et såkalt krympegrep, det vil si at dekslene varmes opp og installeres, og ved avkjøling blir de krympet og fiksert. Også når det gjelder leveringspresisjon og kvalitet er kravene høye.

Hydro Aluminium Profiler har i løpet av disse årene levert mer enn 130.000 enheter, og om lag 90.000 av disse har vært komplett bearbeidet, monterte og lakkerte.

– Vi er glade for å ha fornyet samarbeidsavtalen. Den innebærer leveranser fram til 2011, sier direktør Gunnar Svensson ved Hydro Aluminium Profiler AB i Åseda i Sverige. Bedriften ser fram til å samarbeide med ABB om ytterligere utvikling både når det gjelder konsept, teknikk og logistikk.

 


 

Recommended for you