Skip to content

Ny teknologisk milepæl for Ascent Solar

Solenergiselskapet Ascent Solar Technologies, som Hydro er deleier i, har nådd et nytt effektivitetsnivå for sitt viktigste produkt – supertynne, fleksible moduler som produserer elektrisitet fra solstråler.

Ascent Solar, som er basert i Denver i Colorado, har forbedret den elektriske konverteringsprosessen i solcellemodulene sine.

Ascent Solar utvikler solcellemoduler basert på supertynn film som både er rimeligere og mer fleksible enn de mest tradisjonelle solcellepanelene. Hydro begynte å investere i selskapet i 2007, og har i dag en eierandel på 35 prosent.

Selskapets moduler kan integreres direkte i standard byggematerialer, blant annet i aluminiumfasadene til Hydro Building Systems.

Det nasjonale laboratoriet for fornybar energi (NREL), som er underlagt USAs energidepartement, bekreftet nylig at modulene hadde en konverteringseffektivitet på hele 9,64 prosent. Modulene som ble testet er produsert ved selskapets 1,5 megawatts pilotproduksjonsanlegg i Denver.

− Vi har jobbet med å oppnå denne effektiviteten gjennom optimaliseringsprosessen internt, og vi ser på dette som et stort gjennombrudd. Testmodulene er om lag 15 cm brede og 30 cm lange, og tjener som byggeblokk for bærbar kraft og solcelleprodukter integrert i bygninger (BIPV), sier Dr. Prem Nath, produksjonsdirektør i Ascent Solar.

− Målet vårt er fortsatt kommersialisering av fleksible tynnfilmmoduler basert på CIGS (kopper, indium, gallium og selenid) gjennom bruk av et plastsubstrat, noe vi håper vil gi Ascent Solar en unik posisjon når det gjelder å tilby fleksible og lette solcellematerialer til en lav pris.

Administrerende direktør Lawrence Kazmerksi i NREL, sier: − Dette er betydningsfullt. Mange har tvilt på at det ville være mulig å utvikle en teknologi for tynnfilmbaserte CIGS-solceller på plast. Ascent Solar har ikke bare klart det, men har nå også fått bekreftet en effektivitet på nærmere 10 prosent for fullt integrerte monolittiske prototypemodeller hos NREL. Dette ser ut til å være et stort skritt i retning av å realisere tynnfilmbaserte solceller med høy kvalitet til en rimelig penge.

 

Recommended for you