Skip to content

PA Partner kan få ny eier

De ansatte i Hydros interne regnskapsbyrå PA Partner ble torsdag informert om at arbeidet har startet med å finne en ny eier av virksomheten.

PA Partner har 42 ansatte og ni innleide på Rjukan og i Porsgrunn, og omsatte i fjor for 30 millioner kroner.

– Vi ønsker å bidra til bedre fremtidsmuligheter for regnskapsbyrået og dets medarbeidere og å unngå en gradvis nedbygging av et flott kompetansemiljø som det har tatt 20 år å bygge opp, sier økonomi- og regnskapsdirektør Eivind Kallevik i Hydro.

De siste årene er virksomhetene innenfor både gjødsel, plast og olje og gass skilt ut av Hydro, og flere andre datterselskaper som bruker PA Partners regnskapstjenester, har fått nye eiere. Hydro er i dag et rent aluminiumselskap. Selv om Hydro vil fortsette å bruke PA Partners tjenester, står byrået i fare for at den samlede oppdragsmengden ikke blir stor nok fremover.

Allerede i 2008 vil størsteparten av inntektene komme fra andre enn Hydro. Å være avhengig av et lite antall store kunder som i løpet av noen få år kan komme til å endre måten de dekker sine regnskapsbehov, skaper usikkerhet. Prosessen som nå settes i gang, tar sikte på å styrke fremtiden for PA Partner og de ansatte på Rjukan og i Porsgrunn.

– PA Partner står ved en viktig korsvei. Enten må virksomheten være forberedt på å justere aktivitetene i takt med færre oppdrag, eller så må nye eksterne kunder skaffes i markedet. Vi vet at de ansatte ønsker å bli satset på. For å skape nye fremtidsmuligheter for PA Partner vil Hydro hjelpe med å finne en ny eier som er profesjonell i markedet for regnskapstjenester, sier Kallevik.

Recommended for you