Skip to content

På plass i Vest-Australia

Hydros leder for bauksitt- og aluminaprosjektet i Vest-Australia, Wenche Agerup, er nå på plass i Perth. Arbeidet med å påvise bauksittreserver er i gang, men det er mange utfordringer som må løses før det er klart om et utvinningsprosjekt kan realiseres.

Etter noen måneder med prøveboring signerte Hydro en joint venture-avtale med det australske selskapet UMC i november i fjor.

Gjennom avtalen tar Hydro sikte på å utforske bauksittreserver i området og produsere alumina i Kimberley i Vest-Australia, og dermed trappe opp selskapets egenandel av alumina, det viktigste råstoffet for framstilling av aluminium.

Møtte politikere og samarbeidspartnere

Hydros konsernsjef Eivind Reiten besøkte nylig Perth, som blir kontorbasen for prosjektet. Reiten og Agerup og UMCs ledelse hadde møter med australske myndigheter og samarbeidspartnere i delstaten for å vise Hydros dedikerte engasjement i prosjektet.

– Nå er planen at vi må bli kjent med prosjektet og partneren vår. Og så er det svært viktig at Hydro viser sin tilstedeværelse i Vest-Australia, noe som kan øke mulighetene for å få på plass et prosjekt i dette området, sier Agerup.

Hun mener at prosjektet kan ha stort potensial på lengre sikt.

– På kort sikt handler prosjektet først og fremst om å avklare bauksittreservene slik at vi får beslutningsgrunnlag for en eventuell investering. Men prosjektet har også et mer langsiktig perspektiv. Dette er et attraktivt område, med mye bauksittreserver i lisenser som Hydro kanskje kan få tilgang til, dersom vi viser vår tilstedeværelse som et dedikert selskap som ønsker å satse på bauksitt og alumina, sier hun.

Tidkrevende og teknologisk utfordrende

Lederen for bauksitt og alumina i Hydros forretningsområde Aluminium Metall, Ellen Cathrine Rasmussen, presiserer at prosjektet som nå startes i Australia, både er tidkrevende og teknologisk utfordrende.

– Det er krevende å få løftet slike prosjekter. Det viktigste kriteriet er å sikre tilstrekkelig med bauksittreserver med akseptabel kvalitet. Det er også viktig å få på plass infrastruktur og få tilgang til energi til konkurransedyktige priser, sier hun. Derfor vil det ifølge Rasmussen kreve mye arbeid fra Hydro for å lykkes i prosjektet, og hun understreker at dette er et prosjekt med lang tidshorisont. 

I korte trekk:

  • Hydro signerte 4. mai 2007 en samarbeidsavtale om utforskning og prøveboring etter bauksitt med det australske gruveselskapet UMC.
  • 13. november 2007 etablerte Hydro og UMC et joint venture med sikte på å utvinne bauksitt og produsere alumina i Kimberley.
  • Avtalen sikrer Hydro eierskap til utforskningsrettighetene og skisserer rammeverket for de neste fasene i et eventuelt utvinningsprosjekt.
  • Dersom kommersielt utvinnbare forekomster kan bekreftes, vil det bli vurdert å opprette et utvinningsselskap og et aluminaraffineri.
  • Avtaler med politiske interessenter, urbefolkning, energibehov og kommersielt utvinnbare forekomster av bauksitt må være på plass for at en eventuell investeringsbeslutning kan fattes.
  • United Mining Corporation (UMC) er et børsnotert gruveselskap i Australia med bauksittrettigheter i Kimberley-regionen. UMC har aktiviteter hovedsakelig innenfor jernmalm og bauksitt. UMC disponerer en rekke tildelte og ikke endelig tildelte leterettigheter i regionen.

Recommended for you