Skip to content

Qatalum i rute

Aluminiumprosjektet Qatalum er i rute for oppstart mot slutten av 2009. I Mesaieed industripark i Qatar reiser store anleggskonstruksjoner seg fra det flate og sanddekte landskapet.

Hydros konsernsjef Eivind Reiten fikk selv tatt prosjektet i øyesyn i forbindelse med et besøk nylig, og var med rette imponert over framdriften.

− Det er et imponerende anlegg, og det er spesielt gledelig at de har kommet så langt med en svært god statistikk for helse, miljø og sikkerhet (HMS), sier han.

− Forrige gang jeg var der, var det ikke så mye som var synlig på overflaten, men nå kan man forestille seg hvordan Qatalum vil se ut når det står ferdig. Jeg vil gjerne gratulere alle involverte med den enorme arbeidsinnsatsen og håper resten av prosjektet forløper på en like vellykket måte.

15.000 anleggsarbeidere

For øyeblikket er nesten 15.000 arbeidere i sving på anleggsområdet. Maksimal bemanning er ventet fra desember til mars, med høyere aktivitetsnivå enn noen gang tidligere.

Når det gjelder elektrolysehallene, går arbeidet med fundamen-teringen bra. Oppføringen av stålkonstruksjonene har startet og går raskt framover. Masseanlegget, gasskraftverket, kontorbygget og de andre bygningene stiger alle opp fra sanden. Også byggingen av kaianlegget er godt i gang.

Utfordrende

− Det er en utfordring å bygge et så stort anlegg helt fra grunnen av i området rundt Persiabukta i disse dager. Det er mange store investeringsprosjekter her, noe som har ført til overoppheting i det lokale bygg- og anleggsmarkedet og mangel på kvalifisert arbeidskraft og byggematerialer, sier konserndirektør Tom Røtjer, som er leder for Prosjekter i Hydro.

− Vi følger også nøye med på uroen i finansmarkedet for å se hvordan den påvirker våre kontraktspartnere. Og la meg også tilføye at selve omfanget på prosjektet faktisk er vår aller største utfordring.

Recommended for you