Skip to content

Qatalum i rute

Vel et år etter at klargjøringen av tomten startet, kan ledelsen i Qatalum og Prosjekter i Hydro konstatere at byggingen av det nye aluminiumanlegget i Qatar er i rute. Nå er tomten omtrent ferdig preparert, og arbeidet med å reise fabrikkbygningene har startet.

– Vi ligger i rute i forhold til prosjektplanen, sier Truls Gautesen, administrerende direktør for Qatalum.

Han får støtte av Erik Smith som er Hydros prosjektleder for Qatalum-utbyggingen:

– Å klargjøre tomten har vært en kjempeoperasjon som avsluttes i disse dager, og nå er vi midt oppe i en overgang hvor leverandørene for alvor starter å mobilisere både kontor, utstyr og mannskap til byggeplassen.

Presset arbeidsmarked i Qatar

Byggingen av metallverket i Qatar er organisert ved at Qatalum har valgt Hydros prosjektorganisasjon, Prosjekter, som ansvarlig for totalleveransen. Videre har Prosjekter splittet byggingen opp i 11 delprosjekter.

Entreprenørene som har fått ansvaret for de ulike delprosjektene, vil leie inn mange underleverandører, og på det meste er det ventet at så mange som 10.000 arbeidere vil jobbe med å bygge fabrikken og det tilhørende gasskraftverket.

Qatar opplever for tiden en kraftig oppgangskonjunktur med stor aktivitet i næringslivet. Byggeaktiviteten i landet er svært høy, og kampen om arbeidskraft hardner til.

– Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en utfordring i alle prosjekter, men det er kanskje ekstra utfordrende i Qatar fordi markedet er så presset der nede. Vi må regne med at en del uerfarent personell vil jobbe på site, og det vil gjøre sikkerhetsopplæringen ekstra krevende, sier Smith.

Alle som skal jobbe med Qatalum, må gjennomgå et sikkerhetskurs i regi av Qatalum og Prosjekter. I tillegg stilles det krav til de ulike entreprenørene om at de gjennomfører spesifikke sikkerhetskurs for sine ansatte, alt etter hvilke oppgaver de skal gjennomføre. Prosjekter jobber nå med å øke antallet dedikerte HMS-koordinatorer fra 22 til 35 personer.

Bygger parallelt

Gautesen sier Qatalum bruker store ressurser til å etablere organisasjonen som skal drive Qatalum når produksjonen starter, sent i 2009.

– Etter at Qatalum ble etablert i fjor sommer, har vi satt trykk på å etablere organisasjonen som skal drifte fabrikken, parallelt med at vi bygger den. Det er et veldig omfattende arbeid. Selv om vi henter mange fra Hydro med lang erfaring fra aluminium, vil de fleste som skal jobbe i Qatalum mangle erfaring fra slik virksomhet, sier Gautesen.

Recommended for you