Skip to content

Resirkulering i boks

Det ble produsert omkring 45 milliarder aluminiumbokser i Europa i fjor. Resirkulering av disse boksene er sunn fornuft – både for bunnlinje og miljø.

Hydros virksomhet innenfor valsede produkter leverer materialer til drikkebokser til Ball Packaging Europe i Storbritannia. De to selskapene samarbeider tett for å redusere avfall og sørge for størst mulig resirkulering.

For Hydro og Ball Packaging Europe starter arbeidet for å redusere avfallsmengden med selve materialet og produksjonsprosessen. Det innebærer å bruke riktig mengde aluminium – verken mer eller mindre – i hver boks.

Kvalitetsmateriale

Ball Packaging Europe er avhengig av at Hydro leverer kvalitetsmateriale til dette krevende markedssegmentet: – Ball Corp lager satellitter også, sier Norman Lett, som er leder for resirkulering i Ball Packaging Europe. – Og avviksgrensene er mye mindre for drikkebokser enn for satellitter.

− Lav vekt er svært viktig. Det ligger en klar miljøgevinst i å bruke mindre materialer, og i tillegg sparer vi selvfølgelig penger på det også. Fabrikkene våre produserer mer enn noen gang før. Vi får mer igjen ved å bruke mindre.

Når det gjelder resirkulering, samarbeider Hydro og Ball Packaging Europe både med hverandre og med bransjeforeninger.

− Norman og jeg snakker sammen hver dag, forklarer Nigel Gibbon, som er daglig leder for Hydros enhet for Valsede Produkter i Storbritannia.

Gode relasjoner

− Vi har et godt forhold basert på en felles instilling. Men når det gjelder miljøvern, skjer de fleste av våre aktiviteter gjennom felles bransjeforeninger. Slik er det nødt til å være. Det kan ikke være bare Hydro og Ball – vi må alle stå sammen om dette.

En slik forening er det britiske Alupro, som regner Hydro som en av sine grunnleggere. Ball Packaging Europe ble medlem av foreningen i fjor.

Gibbon var tidligere leder av Alupro:
− Det er en integrert og framtidsrettet forening som representerer omkring
75 prosent av verdikjeden for aluminiumemballasje. Vi håper andre selskaper legger merke til at Ball melder seg inn og at de gjerne også vil bli med.

Alupros mål er å samarbeide med regjeringen om lovgivning og stimulere direkte til innsamling og resirkulering. − Vi har alle interesse av å få en så høy resirkuleringsgrad som mulig, sier administrerende direktør Rick Hindley.

− Det handler ikke bare om nå mål – vi ønsker å gjenvinne aluminium fordi det er sunn fornuft, både økonomisk og miljømessig.

Treplanting i Afrika

En måte Alupro gjør dette på er gjennom prosjektet "Trees for Africa", der både Hydro og Ball har vært involvert. Som en del av prosjektet blir det plantet et tre i Afrika for hvert tonn med aluminium fra bokser og folie som resirkuleres i Storbritannia.

Siden Alupro startet treplantekampanjen i 2003, har mengden aluminium som er resirkulert fra bokser og folie hvert år økt med 47 prosent. Som tilleggsgevinst er det allerede dyrket mer enn 100.000 trær i Storbritannia og i Burkina Faso i Vest-Afrika.

− Det handler ikke bare om planting av trær, sier Gibbon. − Vi bidrar til å bygge opp en virksomhet for dise lokalsamfunnene. Det passer med selskapets holdning til samfunnsansvar, som går ut på å skape et livskraftig samfunn.

Bærekraftig utvikling defineres av FN som en utvikling som tilfredsstiller behovet til dagens generasjoner uten at det går på bekostning av framtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

− I Ball engasjerer vi oss sterkt for å leve opp til disse prinsippene, sier Lett. − Og det kommer fra øverste hold i organisasjonen.

Recommended for you