Skip to content

Salg av aksjer til ansatte

Norsk Hydro ASA har i dag solgt 64.638 aksjer til visse ansatte til kurs 37,57 kroner. Salget er en del av en generell aksjeordning som tilbys ansatte i Norsk Hydro ASA hvert år.

Alle ansatte i Norge tilbys å kjøpe aksjer til en verdi av 20.000 kroner med 50 prosent rabatt, tilsvarende 266 aksjer til kurs 37,57 kroner. Vilkårene er fastsatt i tråd med forutsetningene i Hydros aksjekjøpsordning for ansatte i Norge hvor kravet for å oppnå 50 prosent rabatt er at avkastningen på Hydro aksjen inkludert utbytte, må være minst 12 prosent. Dagens transaksjon kommer i tillegg til hovedtildelingen av aksjer under denne ordningen som ble gjennomført 2. mai 2008.

Norsk Hydro ASA eier etter denne transaksjonen 37.223.086 aksjer i eget selskap, og antall utestående aksjer er 1.210.733.863.

Pressekontakt
Kontakt       Halvor Molland
Telefon      +47 22532421
Mobil         +47 92979797
Email         Halvor.Molland@hydro.com

Investorkontakt
Kontakt     Stefan Solberg
Telefon     +47 22539280
Mobil       +47 91727528
Email       Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you