Skip to content

Skriftlig advarsel fra Nord Pool

Hydro har mottatt en skriftlig advarsel fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool om at selskapet har brutt reglene om innsidehandel i forbindelse med en transaksjon 17. april i år.

I advarselen fra Nord Pool heter det at den aktuelle handelen ble foretatt uten at den interne informasjonen ble bevisst utnyttet og at informasjonen dermed ikke ble misbrukt. Hydro tar advarselen alvorlig og vil gjøre det selskapet kan for å forhindre at en lignende situasjon skal kunne oppstå igjen.

Den aktuelle handelen ga ikke Hydro urettmessig vinning.

Hydro beklager hendelsen, og understreker at selskapet støtter Nord Pools regelverk på dette området.

Foreløpige undersøkelser tyder på at hendelsen var et resultat av uoppmerksomhet og ikke mangler ved eksisterende regelverk. Hydro vil likevel nå gjennomgå sine interne rutiner for krafthandel for å styrke kvalitetssikringen ytterligere.

Recommended for you