Skip to content

Stor skuffelse i Hydro over ikke å bli hørt i hjemfallsaken

Tilgang til elektrisk kraft på stabile og konkurransedyktige vilkår er avgjørende for levedyktigheten og konkurransekraften til Hydros aluminiumvirksomhet. Hvis Regjeringens opprinnelige lovforslag om hjemfall blir stående uendret, slik Energi- og miljøkomiteen på Stortinget går inn for, vil det bli tilnærmet umulig å gjøre nye, tunge investeringer i aluminiumindustrien i Norge.

Tirsdag morgen ble det kjent at flertallet i Energi- og miljøkomiteen slutter opp om Regjeringens forslag til lov om hjemfall av kraftrettigheter, som for det meste bare er en videreføring av eksisterende lovverk.

Hydro har i sin tidligere høringsuttalelse uttrykt seg svært negativt til Regjeringens lovutkast, og denne skepsisen er ikke endret nå som lovutkastet har fått tilslutning i Stortingets komitébehandling.

– Skal vi produsere aluminium, trenger vi kraft på forutsigbare vilkår. Hydro vil i stor grad bli berørt av de lovreguleringer som nå er foreslått på vannkraftområdet. Om lag to tredeler av Hydros kraftproduksjon er påheftet vilkår om hjemfall med hjemmel i eksisterende lovgivning. I lovforslaget er det lagt opp til at Hydros mulighet til å eie kraftproduksjon skal innskrenkes ytterligere, og dette står i sterk kontrast til selskapets behov. Ingen andre ordninger kan erstatte egenprodusert kraft, konstaterer konserndirektør Jørgen C. Arentz Rostrup, som leder Hydros energiområde.

Tilbakeslag for K6 på Karmøy

– Hydro har arbeidet lenge og grundig for å få alle forutsetninger på plass for en investeringsbeslutning om utbygging av aluminiumverket på Karmøy, det såkalte K6-prosjektet. Hvis Stortinget vedtar det komiteen anbefaler, faller den kanskje viktigste forutsetningen for denne utbyggingen bort, sier Rostrup.

Gjennom komitéinnstillingen av hjemfallsaken har en viktig avklaring funnet sted, og K6-utbyggingen kan dermed bringes fram til formell behandling i Hydros besluttende organer.

– Med mindre det kommer nye momenter som sikrer kraft til prosjektet – og vi ser ingen slike momenter – så er det svært vanskelig, for ikke å si umulig, å se at det kan bli noe Karmøy-prosjekt, sier Rostrup.

Recommended for you