Skip to content

Strukturen klar for "European Works Council" i Hydro

Det er avklart hvordan samarbeidsorganet for fagforeningene på europeisk nivå, "European Works Council" (EWC) skal fungere i Hydro framover. Fagforeningene og selskapets ledelse er enige om å videreføre avtalen som tidligere gjaldt for aluminiumvirksomheten i Hydro.

Det betyr blant annet at det blir fellesmøte i European Works Council en gang i året. Årets fellesmøte vil finne sted i mars.

Formålet er å ta opp, orientere om og diskutere, spørsmål av mer strategisk karakter både for Hydro som selskap og for hvert av forretningsområdene.

I fellesmøtene vil Svein Richard Brandtzæg og Torstein Dale Sjøtveit, som henholdsvis leder forretningsområdene Aluminium Produkter og Aluminium Metall, være med.

De øvrige møtene vil finne sted på sektornivå. Med utgangspunkt i hver sektor er det derfor etablert arbeidsutvalg bestående av opptil fire personer. Arbeidsutvalgets hovedoppgave er å forberede møtene i European Works Council.

EWC i Aluminium Metall består av 11 representanter – to fra henholdsvis Karmøy, Rheinwerk, Sunndal og Årdal, en fra Køln/Bonn, Slovalco og Vækerø/Oslo, samt en observatør fra Kurri Kurri i Australia.

I Rolled Products er det 13 representanter i EWC. Fire av representantene er fra Grevenbroich, to fra Hamburg og en fra henholdsvis Holmestrand, Inasa, Karmøy og Slim. I tillegg kommer to observatører fra Alunorf og en fra IG Metall.

Innenfor Building Systems består EWC av seks ansatterepresentanter – to fra Toulouse og en fra henholdsvis Atessa, Alelli, Ponbal og Ulm. I tillegg stiller IG Metal med en gjest.

EWC i Extrusion Eurasia har 14 representanter – og har én representant fra henholdsvis Chateauroux, Chrzanow, Karmøy, Lucé, Magnor, Nenzing, Ornago, Portalex, Rackwitz, Raufoss, Raeren, Storbritannia, Tønder og Uphusen.

I forretningsenheten Automotive Structures består European Works Council av representanter for Alunord, Raufoss, Skultuna, Tønder og Wackersdorf. I tillegg deltar en amerikansk observatør fra Holland, Michigan.

Recommended for you