Skip to content

Suksess for traineekampanje

Hydros traineeprogram har vært gjenstand for stor interesse fra hundrevis av søkere over hele verden. De første traineene tar snart fatt på sin nye karriere.

Mer enn 750 ungdommer søkte på årets 25 traineestillinger, noe som viser at interessen for Hydro ikke er redusert som følge av at olje- og gassaktivitetene er skilt ut fra selskapet.

− Det er mer enn dobbelt så mange kandidater som har søkte på traineestillingene denne gangen i forhold til dem som søkte på stillinger innenfor aluminium i fjor, før StatoilHydro ble etablert, forteller assisterende direktør Arne Skoland, som er ansvarlig for traineeprogrammet.

Mangfoldig gruppe

Søkerne kom fra land over hele verden. – De er en veldig entusiastisk og interessert gruppe ungdommer, sier Skoland.

Konkurransen er hard om å trekke til seg de beste kandidatene, ettersom en rekke av de store industriselskapene har sine egne traineeprogrammer. Undersøkelser blant studenter innenfor tekniske og økonomiske fagretninger har gjerne vist en spesiell interesse for olje og gass-virksomheter.

– Derfor er det oppmuntrende å se at så mange søkte på Hydros program, sett i lys av at selskapet nå er fokusert på aluminium og energi, kommenterer Skoland. 

Interesse for solenergi

Det var 135 søkere på én traineestilling innenfor solenergi, noe som tilsvarer om lag 20 prosent av det samlede antall søkere. De andre traineestillingene på forretningsområdet Energi var også gjenstand for stor interesse.

− Traineene er svært godt kvalifisert, sier Kirsten Berg, som er leder for human resources i Energi. − Vi fant ut at de ikke bare var interessert i solenergi som sådan, men at de også var interessert i Hydro som framtidig arbeidsgiver. Vi har et godt rykte som et internasjonalt selskap med miljøorientert virksomhet, og i tillegg nevnte mange den nordiske lederstilen som en årsak til at de ville søke jobb i Hydro.

Velkommen om bord

De heldige utvalgte kandidatene får nå beskjed om jobbtilbudet. De aller fleste vil begynne i Hydro i løpet av høsten, mens noen starter tidlig på våren.

Stillingene dekker en rekke aktiviteter innenfor tekniske fag, økonomi og finans og personal. Alle forretningsområdene i Hydro, Aluminium Metall, Aluminium Produkter og Energi, i tillegg til Prosjekter og konsernstabene, vil få traineer i år.

Recommended for you