Skip to content

Systematisk utnyttelse av solenergien

Solceller samler energien som stråler fra solen. Bygningsfasader bidrar til å regulere oppvarming, avkjøling og belysning. Hvorfor ikke kombinere de to?

Hydros varemerker innenfor byggesystemer – Technal, Wicona og Domal – representerer et bredt utvalg av vinduer, dører, fasader og andre komponenter.

Mange av produktene er lagd for å isolere mot varme og kulde, men fasadene våre er også utformet slik at de aktivt skjermer mot varmen fra solens stråler, samtidig som det naturlige lyset fortsatt slipper gjennom. Disse energibesparende egenskapene er selvsagt svært nyttige når det gjelder å spare strøm og redusere kundenes karbonavtrykk.

Vi bringer dette konseptet videre i et enestående samarbeid med det USA-baserte selskapet Ascent Solar, som utvikler et produkt som kan revolusjonere måten vi bruker energi til å varme opp, kjøle ned og belyse bygninger.

Det virker jo fornuftig å ta i bruk de store overflatene på bygninger for å samle energi, men mange solpaneler kan i dag bare monteres på taket. Ascent Solar arbeider med en forbedret variant; ekstremt tynne, fleksible solcellemoduler som har form som et filmbelegg. Ja, du leste riktig – de er fleksible.

– Dagens fotovoltaiske solcellemoduler er ikke bøyelige og fleksible. Ved hjelp av teknologien fra Ascent Solar kan vi overvinne slike mangler, sier Werner Jäger i Hydro Building Systems.

Nye fasonger

Ascent Solars tynne og fleksible solcellemoduler kan formes på måter som ikke har vært mulig tidligere, og kan blant annet bygges inn i elementene i bygningsfasaden. På den måten blir solcellepanelene en del av arkitekturen og kan utnytte mye mer av bygningens overflate.

– Tanken er at vi skal kunne integrere de tynne beleggene med solcellefilm i selve byggematerialene, og at denne integreringen skal kunne utføres på fabrikken, sier Matthew Foster, som leder Ascent Solar.

Hydro er deleier av Ascent Solar og har inngått et nært samarbeid.

– Dette er et solid samarbeidsforhold og en stor mulighet for oss. Selv om vi er et lite selskap, har vi nå verdensomspennende rekkevidde. Begge parter er opptatt av at Ascent Solar skal lykkes.

En lysende idé!

Recommended for you