Skip to content

Til observasjon på sykehus etter gasseksponering på Herøya

En mann ble mandag formiddag fraktet til Sykehuset Telemark i Skien etter å ha blitt eksponert for forekomster av gass i en pumpestasjon for prosessvann i Herøya industripark. Mannen er nå på sykehuset til observasjon.

Det ble målt eksplosjonsfarlig gass i pumpestasjonen, noe som gjorde at man umiddelbart fant det tryggest å stoppe prosessvannspumpene. Det medførte midlertidig driftsstans ved anlegg på industriområdet som får vann fra denne pumpestasjonen.

Redningsstaben ved industriparken håndterer situasjonen og gir arbeidet med å finne kilden til gassforekomsten høyeste prioritet.

Recommended for you