Skip to content

Tilbakekjøp av aksjer

Norsk Hydro ASA har 30. september 2008 kjøpt 1.025.000 aksjer i eget selskap til kurs 35,61 kroner per aksje.

Aksjene er kjøpt i henhold til vedtak på selskapets generalforsamling 6. mai 2008 som ga fullmakt til å kjøpe egne aksjer i markedet for et beløp på opp til 2,25 milliarder kroner i perioden til og med 5. mai 2009. Aksjer som er ervervet i henhold til fullmakten kan bare disponeres til sletting gjennom kapitalnedsettelse.

Hydro har hittil under denne fullmakten kjøpt tilbake 2.525.000 aksjer i markedet tilsvarende et beløp på 0,08 milliarder kroner. Inkludert tidligere tilbakekjøpte aksjer har Hydro nå en beholdning på 39.748.086 egne aksjer. Antall utestående aksjer er 1.208.208.863.

Hydro har inngått en avtale med staten ved Nærings- og handelsdepartementet om innløsning og sletting av en forholdsmessig andel av departementets aksjer, slik at departementets eierandel forblir uendret. Under fullmakten kan Hydro dermed benytte maksimalt om lag fire milliarder kroner til tilbakekjøp av egne aksjer samt kansellering av en proporsjonal andel av departementets aksjer.

Kontakt
Kontakt     Stefan Solberg
Telefon     +47 22539280
Mobil       +47 91727528
Email       Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you